Cyklobutan

związek chemiczny

Cyklobutanorganiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych węglowodorów. Ma podobne właściwości jak cyklopropan. Ulega addycji z rozpadem łańcucha, wiązania C−C tworzą ostre kąty. Pomimo dużych naprężeń, występuje naturalnie m.in. w postaci kwasu pentacykloanammoksowego u bakterii przeprowadzających proces anammox[6].

Cyklobutan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C4H8
Masa molowa 56,11 g/mol
Wygląd bezbarwny gaz o słodkawym zapachu[1]
Identyfikacja
Numer CAS 287-23-0
PubChem 9250
Podobne związki
Podobne związki cyklopropan, cyklopentan, cykloheksan, cyklobuten, cyklobutadien
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g Cyclobutane (ZVG: 490957) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2015-09-10].
  2. a b Haynes 2014 ↓, s. 3-312.
  3. Cyklobutan (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-09-10].
  4. Cyclobutane (ang.). CAMEO Chemicals, National Oceanic and Atmospheric Administration. [dostęp 2015-09-10].
  5. Haynes 2014 ↓, s. 16-21.
  6. Vincent Mascitti, E.J. Corey. Enantioselective Synthesis of Pentacycloanammoxic Acid. „J. Am. Chem. Soc.”. 128 (10), s. 3118–3119, 2006. DOI: 10.1021/ja058370g. 

BibliografiaEdytuj