Jakub Michałowski

Jakub z Michałowa Michałowski herbu Jasieńczyk (ur. 6 maja 1612 w Krakowie, zm. 23 marca 1663) – kasztelan biecki w latach 1659-1663, wojski lubelski w latach 1634-1659[1], sędzia trybunału lubelskiego, dworzanin, bibliofil.

Jakub Michałowski
Herb
Jasieńczyk
Data i miejsce urodzenia

6 maja 1612
Kraków

Data śmierci

23 marca 1663

Ojciec

Melchior Michałowski

Żona

Urszula Kazanowska

Był synem pisarza grodzkiego Melchiora Michałowskiego. Kształcił się od 1624 w Akademii Zamojskiej, a od 1627 w Akademii Krakowskiej. 12 lutego 1634 został wojskim lubelskim i dość długo tylko tę godność piastował, będąc równocześnie dworzaninem królewskim. W 1632 ożenił się z Urszulą Kazanowską, córką Bartłomieja, starosty łukowskiego. Na sejmie w 1635 został wyznaczony do komisji dla uporządkowania ksiąg trybunalskich województwa lubelskiego. Był posłem z województwa krakowskiego na sejm 1645. Dzięki swoim diariuszom zdobył miejsce w dziejach literatury staropolskiej[2][3][4]. W Słupi zgromadził znaczną bibliotekę z cennymi drukami i rękopisami, bodajże jedną z najbogatszych spośród szlacheckich księgozbiorów w XVII w. Podpisał pacta conventa Jana II Kazimierza Wazy w 1648 roku[5]. Poseł sejmiku proszowickiego na sejm nadzwyczajny 1652 roku[6]. Podczas potopu pozostał wierny królowi Janowi Kazimierzowi w grudniu 1656 znalazł się w obozie pospolitego ruszenia województwa krakowskiego pod oblężonym przez Polaków Krakowem. W 1658 należał do komisji dla ufortyfikowania Krakowa; ponownie wyznaczono go do niej na sejmie 1659 na który posłował z województwa krakowskiego. 28 lutego 1659 Michałowski został kasztelanem bieckim. Na sejmie w 1661 wszedł do komisji dla uregulowania spraw granicznych z Węgrami i Siedmiogrodem.

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-­XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski i W. Urban, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1991, s. 118.
  2. Marian Malicki: Z zagadnień tekstologicznych "Summariusza wierszów" Hieronima Morsztyna. T. 2. Kraków: Biblioteka Jagiellońska: Księgarnia Akademicka, 1994, seria: Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia. ISBN 83-86575-16-6. (pol.)
  3. Adam Przyboś Jakub Michałowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XX. Wrocław 1975; Zofia Hiszpańska, Michałowski Jakub, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972; Nowy Korbut, t. II, Warszawa 1965.
  4. Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza z dawnego rękopisma będącego własnością Ludwika hr. Morsztyna wyd. Antoni Zygmunt Helcel, Kraków 1864.
  5. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października s. 22.
  6. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 357.