Jan II oświęcimski

Jan II oświęcimski (ur. ok. 1330, zm. w 1375 lub 1376), książę oświęcimski w latach 13721375/6, ze śląskiej linii Piastów.

Jan II oświęcimski
książę oświęcimski
Dane biograficzne
Dynastia

Piastowie

Data i miejsce urodzenia

1330
1375(76)

Miejsce spoczynku

kościół w Oświęcimiu

Ojciec

Jan I Scholastyk

Matka

NN

Małżeństwo

Jadwigą brzeska

Dzieci

Jan III oświęcimski[1], Anna oświęcimska, żona Puty II z Czastolowic, Katarzyna

Jan II był jedynym synem księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka i jego pierwszej żony, nieznanej z imienia.

Jeszcze za życia ojca w bliżej nieznanym momencie został dopuszczony do formalnych współrządów. Około 1366 Jan II ożenił się z Jadwigą, córką księcia brzeskiego Ludwika I, z którą dochował się syna i córek:

Pełnię władzy w księstwie oświęcimskim Jan II objął po śmierci ojca w 1372. Fakt ten został następnie potwierdzony przez króla czeskiego Wacława IV w dniu 9 października 1372. Jan II musiał jednak wyrazić zgodę na oddanie władztwa w przypadku swojej bezpotomnej śmierci księciu cieszyńskiemu Przemysławowi Noszakowi. Zastanawiające jest tutaj pominięcie faktu, że Jan II posiadał już wtedy syna imiennika. Być może, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Jana I, Jan III był przeznaczony początkowo do kariery duchownej.

U progu swojego panowania książę popadł w znaczne trudności finansowe zobowiązując się spłacić sumy zagarnięte przez ojca ze scholasterii krakowskiej.

O rządach Jana II nie wiemy prawie nic. Książę oświęcimski zmarł pomiędzy 1 czerwca 1375 a 8 października 1376. Został pochowany w kościele dominikanów w Oświęcimiu.

Przypisy edytuj

  1. Jan III oświęcimski. [dostęp 2023-11-12].