Jan Janowicz Hlebowicz

Jan Janowicz Hlebowicz herbu Leliwawojewoda trocki w latach 1586-1590, kasztelan trocki w latach 1585-1586, podskarbi i pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1580-1586, kasztelan miński w 1572 roku, starosta upicki w latach 1584-1586, starosta radoszkowicki, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1584 roku.

Jan Janowicz Hlebowicz
Herb
Leliwa
Rodzina Hlebowiczowie herbu Leliwa

Poseł na sejm 1570 roku z województwa wileńskiego[1]. W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski[2].

Był posłem Wielkiego Księstwa Litewskiego na sejm konwokacyjny 1587 roku. W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym[3].

Był wyznawcą kalwinizmu[4].

Miał syna Mikolaja, kasztelana wileńskiego w latach 1620-1632.

BibliografiaEdytuj

  • Actum In Curia Regia Varshaviensi, Feria Secunda Post Dominicam Letare, in Quadragesima proxima, Anno Domini, Millesimo Quingentesimo Octuagesimo Septimo, Kraków 1587, [b.n.s.]
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Województwo trockie XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2009, s. 589.

PrzypisyEdytuj

  1. Rafał Jaworski, Litewscy posłowie ziemscy na sejmie walnym warszawskim 1570 r., w: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 21 (2020), z. 1, s. 17.
  2. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576, Kraków 1917, s. 150
  3. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 237.
  4. Henryk Lulewicz, Skład wyznaniowy senatorów świeckich Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowania Wazów, w: Przegląd Historyczny, 1977, tom 68 , Numer 3, s. 428.