Jan Eugeniusz Kantyka (ur. 1933) – polski historyk, politolog, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii najnowszej i historii ruchu robotniczego.

Jan Kantyka
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1933
profesor nauk humanistycznych
Profesura 1995
profesor zwyczajny Wydziału Nauk Społecznych UŚl

ŻyciorysEdytuj

W czasach PRL był długoletnim członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika KC PZPRZ Pola Walki”, w którym publikowano artykuły na temat historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego. Autor haseł w Słowniku biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego[1].

W 1995 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[2].

Był pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoła Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej.

Ważniejsze publikacjeEdytuj

 • PZPR przewodnią siłą socjalistycznych przeobrażeń (1973), „Zaranie Śląskie”, z. 3 s. 423–443 (współautor: Mirosław Fazan)
 • W pierwszym szeregu. 30 lat organów bezpieczeństwa i porządku w województwie katowickim. (1974), praca zbiorowa pod redakcją Jana Kantyki, 403 s., Katowice, Śląski Instytut Naukowy
 • Upamiętnione miejsca walk o społeczne i narodowe wyzwolenie na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1975), Katowice, Śląski Instytut Naukowy
 • Polska Partia Socjalistyczna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939–1948 (1975), Katowice, Śląski Instytut Naukowy
 • Młodzież socjalistycznej ojczyźnie. Szkice z dziejów ruchu młodzieżowego w województwie katowickim (1976), Katowice, Śląski Instytut Naukowy (wraz z Mirosławem Fazanem)
 • Na jurajskim szlaku. Z dziejów walk z okupantem hitlerowskim na ziemi olkuskiej (1977), Katowice, Śląski Instytut Naukowy
 • Burzliwe lata. Z dziejów ruchu socjalistycznego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939–1948 (1977), Warszawa–Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Serca, myśli, czyny ludowej ojczyzny. Szkice z dziejów ruchu młodzieżowego w województwie katowickim (1978), Katowice, Śląski Instytut Naukowy (wraz z Mirosławem Fazanem)
 • Dzień wczorajszy (1981), Katowice, Śląsk (wraz z Andrzejem Koniecznym)
 • Na tropie „Bartka”, „Mściciela” i „Zemsty”. Z dziejów walki o utrwalenie władzy ludowej (1984), Katowice, Śląski Instytut Naukowy
 • Sławków w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 (1984), Katowice, Śląski Instytut Naukowy (wraz z Longinem Rosikoniem)
 • Na beskidzkich szlakach. Z dziejów walk z okupantem hitlerowskim (1985), Wydawnictwo Śląsk, Katowice
 • Oddział partyzancki „Twardego” (1986), Katowice, Śląski Instytut Naukowy
 • Bernard Świerczyna, ps. [pseudonim] „Max” (1914-1944), (1994), Katowice; Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem; Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki

PrzypisyEdytuj

 1. Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1: A-D, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1978, s. 5.
 2. prof. dr hab. Jan Eugeniusz Kantyka. nauka-polska.pl. [dostęp 2016-07-27].