Jan Tokarski (językoznawca)

polski językoznawca

Jan Tokarski (ur. 24 marca 1909 w Ortelu Królewskim, zm. 16 stycznia 1982 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, współpracownik Witolda Doroszewskiego, autor i współautor wielu publikacji z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, dialektologii i metodyki nauczania gramatyki oraz słowników.

Jan Tokarski jest twórcą powszechnie używanej w językoznawstwie i informatyce klasyfikacji polskiej fleksji (odmiany wyrazów).

Wybrane publikacje edytuj

 • Czasowniki polskie (1951)
 • Gwara Serpelic. Fonetyka. Fleksja (1964)
 • Gramatyka w szkole. Podstawowe zagadnienia metodyki (1966)
 • Z pogranicza metodyki i językoznawstwa (1967)
 • Fleksja polska (1973)
 • Słownictwo (teoria wyrazu) (1971)
 • Fleksja polska (1973)
 • Traktat o ortografii polskiej (1979)
 • Zarys leksykologii i leksykografii polskiej – wspólnie ze Stanisławem Kanią (1984)

Słowniki:

 • Słownik wyrazów obcych – red. (1971)
 • Schematyczny indeks a tergo polskich form wyrazowych – oprac. i red. Zygmunt Saloni (1993)