Otwórz menu główne
Polana Jankówki ze zrekonstruowanym szałasem
Polana Jankówki z niszczejącym szałasem
Zrekonstruowany szałas

Jankówki – polana w Gorcach. Położona jest na południowych zboczach Wyszniej, przy czarnym szlaku turystycznym z Łopusznej. Jej nazwa pochodzi od imienia. Znajduje się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego na wysokości 1060-1110 m n.p.m. i ma powierzchnię 13,19 ha. Niegdyś była koszona i wypasana, pozostałością dawnego pasterstwa są ruiny szałasów. Jeden z nich został w 2004 zrekonstruowany zgodnie z zasadami miejscowego budownictwa podhalańskiego; ma dwa pomieszczenia, osadzony jest na kamieniach, czyli peckach, a jego dach nad wejściem ma duży wypust. Zbudowany jest z drewnianych belek, szczeliny między nimi zostały mszyte wiórami drzewnymi (dawniej używano w tym celu mchów). Staraniem parku na tablicy zamontowana została również duża tablica informacyjna z opisem panoramy widokowej, roślinności i zwierząt występujących na polanie.

Według informacji na tej tablicy na polanie występuje aż 10 zbiorowisk roślinnych. Na wilgotnych miejscach polany wzdłuż cieków wodnych występuje łąka ostrożeniowa z kniecią błotną i ostrożniem łąkowym, na podmokłych miejscach młaka kozłkowo-turzycowa, zaś suchą północną-zachodnią część porasta łąka mieczykowo-mietlicowa. Występują również borówczyska. Z rzadszych gatunków roślin występuje kuklik górski, jaskier platanolistny, dziewięćsił bezłodygowy, prosienicznik jednogłówkowy i storczyki: gołek białawy, gółka długoostrogowa, ozorka zielona, podkolan biały. Wiosną kwiaty rzeżuchy łąkowej i gorzkiej odwiedza motyl zorzynek rzeżuchowiec, w lecie na trawach pojawia się przestrojnik jurtina i polowiec szachownica. Aby zapobiec zarośnięciu polany lasem jest ona przez park wykaszana.

Polana zajmuje urozmaicony morfologicznie teren, z którego roztacza się szeroka panorama widokowa na łańcuch Tatr Bielskich i Wysokich. We wschodnim kierunku widoczne są Pieniny oraz leżący w dole Zbiornik Czorsztyński, po zachodniej stronie grzbiet Bukowiny Waksmundzkiej z jej polanami i przy dobrej pogodzie szczyt Babiej Góry.

Szlaki turystyki pieszejEdytuj

  – czarny z Łopusznej przez Srokówki do skrzyżowania z czerwonym szlakiem przy polanie Rąbaniska. Czas przejścia około 2:20, ↓ 1:45 h, różnica wzniesień 490 m.
  – zielona ścieżka dydaktyczna „z Łopusznej na Jankówki”. Rozpoczyna się przy Chłapkowej Polanie i prowadzi doliną Chłapkowego Potoku i zboczami Wyszniej na polanę Jankówki.

BibliografiaEdytuj

  1. Marek Cieszkowski, Paweł Luboński: Gorce- przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2004. ISBN 83-89188-19-8.
  2. Opracowana przez GPN tablica informacyjna na polanie
  3. Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8.