Witenberska Judensau, Wolfgang Meissner 1546.

Judensau (niem. żydowska maciora) – antysemickie, poniżające i dehumanizujące przedstawienie Żydów, które pojawiło się ok. XIII wieku w Niemczech i niektórych innych krajach europejskich. Jego popularność trwała przez ponad 600 lat, wizerunek ten został także wykorzystany przez propagandę nazistowską. Żydzi portretowani byli najczęściej w obscenicznych kontaktach z nieczystymi (w judaizmie) zwierzętami, takimi jak świnie, sowy, reprezentującymi diabła. Wizerunki takie pojawiały się w katedrach i kościołach na sklepieniach, kolumnach, a nawet przyborach kuchennych, akwafortach, itp.

Judensau jest przykładem propagandy antysemickiej używanej w celu znieważania społeczności żydowskiej. W języku hiszpańskim marrano oznacza "schrystianizowany Żyd", ale także „świnia” i „brudny”.

Rzeźby przedstawiające Judensau znajdują się w niektórych kościołach (m.in. w archikatedrze gnieźnieńskiej) do dziś. Większość z nich opatrzona jest odpowiednim opisem i komentarzem.