Kanał Drzewny (odnoga Parsęty)

Kanał Drzewnyodnoga rzeczna[1] Parsęty w Kołobrzegu, w woj. zachodniopomorskim.

Kanał Drzewny
Ilustracja
Kanał Drzewny z nabrzeża przy hali Milenium
Kontynent

Europa

Państwo

 Polska

Długość ok. 3 km
Źródło
Miejsce przy Budzistowie
Współrzędne

54°09′30″N 15°34′24″E/54,158333 15,573333

Ujście
Recypient Parsęta
Miejsce

port Kołobrzeg

Współrzędne

54°10′46″N 15°33′19″E/54,179444 15,555278

Położenie na mapie Kołobrzegu
Mapa konturowa Kołobrzegu, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „źródło”, natomiast po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „ujście”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „źródło”, powyżej na lewo znajduje się również punkt z opisem „ujście”
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa konturowa województwa zachodniopomorskiego, u góry znajduje się punkt z opisem „źródło”, powyżej na lewo znajduje się również punkt z opisem „ujście”
Położenie na mapie powiatu kołobrzeskiego
Mapa konturowa powiatu kołobrzeskiego, u góry znajduje się punkt z opisem „źródło”, natomiast u góry nieco na lewo znajduje się punkt z opisem „ujście”

Kanał Drzewny bierze swój początek od lewego brzegu Parsęty na wysokości wsi Budzistowo, w granicach administracyjnych Kołobrzegu. Płynie równolegle z ulicą 6 Dywizji Piechoty w kierunku północnym. Przy targowisku w Kołobrzegu jest połączona z Parsętą poprzez kanał. Płynie na północny zachód pod mostem ulicy Młyńskiej, budynkiem szpitala i mostem ulicy Łopuskiego. Biegnie w kierunku portu pod mostem kolejowym i mostem ulicy Solnej. Następnie łączy się z wodami Parsęty w porcie morskim w Kołobrzegu.

Zarząd województwa ustanowił obręb ochronny, gdzie zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiorników i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk – w okresie od 20 marca do 31 maja każdego roku. Obręb obejmuje odcinek Kanału Drzewnego na długości 2,8 km od początku (w rejonie miejscowości Budzistowo) do mostu kolejowego w Kołobrzegu na ul. Solnej[2].

Kanał Drzewny z mostu ulicy Edmunda Łopuskiego

Do 1945 r. poprzednią niemiecką nazwą była Holz-Graben[3]. W 1949 r. ustalono urzędowo polską nazwę Więceminka[4]. Nazwa pochodziła od podkołobrzeskiej wsi Więcemino (niem. Karlsberg)[5] (obecnie okolice skrzyżowania ulic Św. Wojciecha z 6 Dywizji Piechoty, gdzie niedaleko odchodzi od Parsęty). W 2013 r. Rada Miasta Kołobrzeg wystąpiła z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę nazwy z Więceminka na Kanał Drzewny z uwagi na powszechność tej drugiej[6]. Od 2015 r. urzędową nazwą jest Kanał Drzewny[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1832)
  2. Uchwała Nr 292/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2014 r. ws. ustanowienia obrębów ochronnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1379)
  3. Arkusz 1859 Kolberg. W: Topografische Karten (Meßtischblätter) 1:25 000. Reichsamt für Landesaufnahme, 1924.
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 2 kwietnia 1949 r. (M.P. z 1949 r. nr 29, poz. 445, s. 14)
  5. Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 czerwca 1948 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości (M.P. z 1948 r. nr 59, poz. 363, s. 9)
  6. Uchwała Nr XXXI/429/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. ws. wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem