Karbaminohemoglobina

Karbaminohemoglobina, HHbCO2 – związek hemoglobiny z dwutlenkiem węgla, CO2, który tworzy wiązania kowalencyjne z grupami aminowymi podjednostek α i β hemoglobiny z uwolnieniem protonów zgodnie z równaniem:

HbNH
2
+ CO
2
→ HbNHCOO
+ H+

Karbaminohemoglobina ma niższe powinowactwo do tlenu niż hemoglobina i łatwiej oddaje go w tkankach o wyższym metabolizmie[1]. Hemoglobina transportuje w postaci związanej 10% CO2. 90% transportu CO2 we krwi wynika z jego rozpuszczalności w osoczu (70%) i cytoplazmie erytrocytów (20%)[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Biochemia, Edward Bańkowski, Wydawnictwo Urba&Partner, Wrocław 2009, ​ISBN 978-83-7609-041-2​ s. 519
  2. Fizjologia Człowieka, Stanisław J. Konturek, Wydawnictwo Urba&Partner, Wrocław 2007, ​ISBN 978-83-89581-93-8​ s. 107