Kariera – droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo subiektywne, gdyż ludzi cechują różne spojrzenia na koncepcję kariery – każda osoba bowiem przyjmuje inne cele do osiągnięcia w życiu zawodowym.

Aby zaplanować karierę trzeba wybrać sobie określony cel, lub cele które chciałoby się osiągnąć w swym życiu zawodowym.

Korzyści przynoszone przez indywidualne planowanie kariery:

  • osoba planująca ma poczucie bycia kreatorem własnego losu;
  • wybiera świadomie własną drogę zawodową;
  • znajduje swoje mocne strony i analizuje własne możliwości;
  • konkretyzuje, uściśla własne cele, które stają się po tym bardziej osiągalne;
  • mobilizuje się do dalszego rozwoju;
  • jest zadowolona z tego co robi. Zwiększa to zadowolenie z wykonywanej pracy;

Zobacz też edytuj