Karpaty Mołdawsko-Munteńskie

Karpaty Mołdawsko-Munteńskie (524–525) – region fizycznogeograficzny w Zewnętrznych Karpatach Wschodnich we wschodniej Rumunii (Mołdawia i Wołoszczyzna).

Karpaty Mołdawsko-Munteńskie
ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Wschodnie

Podprowincja

Zewnętrzne Karpaty Wschodnie

Makroregion

Karpaty Mołdawsko-Munteńskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Suczawa
okręg Neamţ
okręg Bacău
okręg Vrancea
okręg Buzău
okręg Prahova
okręg Covasna

Karpaty Mołdawsko-Munteńskie stanowią największą powierzchniowo część Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Zajmują część Łuku Karpat między dolinami Suczawy (dopływu Seretu) na północy i Prahovy (dopływu Jałomicy) na południu. Wewnątrz Łuku Karpat towarzyszą im Wewnętrzne Karpaty Wschodnie, a na zewnątrz – Subkarpaty Wschodnie.

Karpaty Mołdawsko-Munteńskie są zbudowane z fliszu karpackiego. Ich rzeźba jest mało urozmaicona. Są podzielone na poprzeczne człony dolinami dopływów Seretu (Mołdawy, Bystrzycy, Trotuşu, Putny, Buzău) i Jałomicy (Prahova z dopływami Teleżyn i Doftana). Wysokość pasma wynosi 1200-1900 m n.p.m., przy czym rośnie z północy na południe.

Karpaty Mołdawsko-Munteńskie dzieli się na:

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973