Subkarpaty Wschodnie

Subkarpaty Wschodnie (526) – region fizycznogeograficzny w Zewnętrznych Karpatach Wschodnich we wschodniej Rumunii (Mołdawia i Wołoszczyzna).

Subkarpaty Wschodnie
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Wschodnie

Podprowincja

Zewnętrzne Karpaty Wschodnie

Makroregion

Subkarpaty Wschodnie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Neamț
okręg Bacău
okręg Vrancea
okręg Buzău
okręg Prahova
okręg Dâmbovița
okręg Argeș

Subkarpaty Wschodnie rozciągają się długim i stosunkowo wąskim pasem na zewnątrz Łuku Karpat, przylegając do Karpat Mołdawsko-Munteńskich na odcinku od doliny Mołdawy do doliny Dâmbovițy. Ich kontynuacją w Karpatach Południowych jest analogiczny łańcuch Subkarpat Południowych. Subkarpaty Wschodnie stanowią pośredni stopień między właściwymi Karpatami a obniżeniami zewnątrzkarpackimi. O ich odrębności decyduje pochodzenie geologiczne – Subkarpaty Wschodnie są w przeważającej części zbudowane z utworów neogeńskich, mniej odpornych na erozję od skał właściwych Karpat. W efekcie są od nich oddzielone wyraźnym stopniem, a same są silnie pocięte dolinami rzek spływających na zewnątrz Łuku Karpat. Charakterystyczną cechą ukształtowania terenu Subkarpat Wschodnich jest występowanie licznych podłużnych kotlin. Wysokość pasm Subkarpat Wschodnich wynosi 500–800 m n.p.m. w części północnej i 700–1000 m n.p.m. w części południowej.

Subkarpaty Wschodnie dzieli się na:

Bibliografia edytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa–Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973