Subkarpaty Południowe

Subkarpaty Południowe (532; t. Subkarpaty Getyckie) – region fizycznogeograficzny w Karpatach Południowych w południowej Rumunii (Wołoszczyzna). Zachodnie przedłużenie analogicznego pasma Subkarpat Wschodnich w Zewnętrznych Karpatach Wschodnich.

Subkarpaty Południowe
Megaregion

region karpacki

Prowincja

Karpaty Południowe

Podprowincja

Subkarpaty Południowe

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Dymbowica
okręg Ardżesz
okręg Vâlcea
okręg Gorj
okręg Mehedinți

Subkarpaty Południowe stanowią pas gór niskich o charakterze przejściowym między właściwym łukiem Karpat a zapadliskiem zewnątrzkarpackim. Wysokość tego terenu wynosi 300–600 m n.p.m. z pojedynczymi kulminacjami sięgającymi powyżej 1000 m n.p.m. Subkarpaty Południowe są zbudowane z osadów neogeńskich typu molasy, które powstały przy wypiętrzaniu Karpat południowych, a następnie uległy lekkiemu sfałdowaniu, wypiętrzeniu i rozcięciu erozyjnemu.

Subkarpaty Południowe dzieli się na:

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973