Kategoria:Pisarze protestanccy

Kategoria grupuje pisarzy ze środowisk protestanckich, w których twórczości tematyka religijna odgrywała istotną rolę
Zobacz też: kategoria:pisarze katoliccy