Kołomyjka (muzyka)

Kołomyjkataniec ludowy związany z Europą Południowo-Wschodnią (przede wszystkim Ukraina – tereny karpackie i Podole, ale też Mołdawia, Rumunia) charakterystyczny dla różnych grup etnicznych zamieszkujących te tereny. W metrum jest parzystym (zazwyczaj 2/4). Tempo jest dość żywe, charakterystyczną cechą jest rosnące (w miarę tańczenia) tempo. Kołomyjka nawiązuje do tańców góralskich.

Obraz Teodora Axentowicza Kołomyjka (1895)

Kołomyjka to również ukraińska pieśń liryczna.

O kołomyjce wspominają słowa refrenu popularnej pieśni Józefa Korzeniowskiego Czerwony pas (Dla Hucuła nie ma życia, jak na połoninie):

Tam szum Prutu, Czeremoszu
Hucułom przygrywa,
A ochocza kołomyjka
Do tańca porywa.

Linki zewnętrzneEdytuj