Otwórz menu główne
Symboliczny grób dzieci nienarodzonych na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu
Grób Dzieci Utraconych na cmentarzu przy ul. Renety w Warszawie

Współcześnie kościół katolicki uznaje, że dokonanie lub pomaganie w aborcji to grzech ciężki[1]. Dokonanie lub pomaganie w aborcji ma następstwo automatycznej[2][3] ekskomuniki[4]. Za odpowiednik aborcji Kościół uznaje także niszczenie embrionów ludzkich poza organizmem matki, np. w laboratoriach[4].

Spis treści

ŚredniowieczeEdytuj

W okresie średniowiecza Augustyn z Hippony uznawał, że aborcja jest grzechem jedynie w 40 dni po zapłodnieniu, ponieważ wtedy jego zdaniem w płód wstępuje dusza[4]. Podobny pogląd wyznawał Tomasz z Akwinu, uważał, że aborcja jest grzechem jedynie wtedy, gdy w ciele płodu jest już dusza[4].

Znane są źródła hagiograficzne z epoki średniowiecza, w których cudów przypominających aborcję dokonywali święci[5][6]. Nigdy nie zyskały one jednak oficjalnej aprobaty władz kościelnych, a były elementem twórczości ludowej.

Pius IXEdytuj

W 1869 roku papież Pius IX w Konstytucji Apostolicae Sedis ustanowił automatyczną ekskomunikę za dokonanie aborcji w każdym okresie ciąży, także preembrionalnym[4].

Sobór watykański IIEdytuj

II sobór watykański w 1965 określił, w konstytucji Gaudium et Spes, aborcję wraz z dzieciobójstwem jako „okropne przestępstwo” (łac. nefanda crimina)[7]. Zakazane są także następujące praktyki antykoncepcyjne i badawcze, które mogą powodować zniszczenie zapłodnionej komórki jajowej (niezagnieżdżonego zarodka): np. wkładka domaciczna, pigułka antykoncepcyjna (w tym antykoncepcja „po stosunku płciowym”), badania lub terapia oparte na komórkach embrionalnych, zapłodnienie in vitro.

Paweł VIEdytuj

W 1974 Papież Kongregacja Nauki Wiary wydała dokument De abortu procurato zaaprobowany przez Pawła VI, przypominający nauczanie Kościoła w kwestii aborcji.

Jan Paweł IIEdytuj

Papież Jan Paweł II wielokrotnie i jednoznacznie określał aborcję jako zabójstwo, potępiając ją. Podsumowaniem jego nauczania w tym zakresie jest encyklika Evangelium Vitae (łac. Ewangelia życia), opublikowana 25 marca 1995, określająca – w osobnym rozdziale – aborcję jako „odrażającą zbrodnię”[8].

Benedykt XVIEdytuj

Również papież Benedykt XVI bezwarunkowo potępił aborcję[9]. Obecnie Kościół katolicki podkreśla, iż „pierwszym prawem osoby ludzkiej jest jej życie” od momentu poczęcia. Nawet w sytuacji, gdy życie matki jest zagrożone, nie można uznać jej życia za ważniejsze od życia „nienarodzonego dziecka”. Jednak wyraźnie rozróżnia „aborcję bezpośrednią” jako cel sam w sobie (która jest potępiana bezwzględnie) od „aborcji pośredniej”, czyli poronienia spowodowanego przez zabiegi medyczne, niezbędne dla ratowania życia matki (np. usunięcie części jajowodu z zagnieżdżonym w nim zarodkiem, w ciąży pozamacicznej). Kościół nie potępia terapii matki, mogącej doprowadzić do śmierci płodu (tzw. „aborcja pośrednia”)[10].

FranciszekEdytuj

1 września 2015, z okazji ogłoszenia Roku Świętego Miłosierdzia, papież Franciszek udzielił wszystkim księżom spowiednikom pozwolenia na rozgrzeszanie wiernych, które dokonały aborcji[11][12]. Po upływie tego okresu, w końcu 2016 r. w liście „Misericordia et misera” przedłużył obowiązywanie tej decyzji, m.in. słowami: udzielam od tej pory wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji”. Jednocześnie papież stwierdził: „Chciałbym podkreślić z całą mocą, że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu. Jednakże z równą siłą mogę i muszę stwierdzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie się z Ojcem”[13][14][15].

PrzypisyEdytuj

 1. Bożena Umińska-Keff, Nowicka: Aborcja. W: Monika Rudaś-Grodzka: Encyklopedia gender: płeć w kulturze. Warszawa: 2014, s. 21. ISBN 978-83-7554-816-7.
 2. Kan. 1398Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa.
 3. Kan. 1364.
 4. a b c d e Umińska-Keff i Nowicka 2014 ↓.
 5. Zob. S. A. Allen, Aborcja to morderstwo? Czy zawsze tak twierdzono?, histmag.org, 17 lutego 2009.
 6. She was pregnant then, which was not good in Kieran’s sight; therefore upon her body he signed the Holy Cross, and her burden vanished quite away Life of S. Kieran of Saighir.
 7. Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. W zbiorze: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracja. Tekst łacińsko-polski. Poznań, Pallottinum, 1986, ​ISBN 83-7014-034-3​, s. 912 (oryginalny tekst łaciński) i 913 (przekład polski).
 8. Jan Paweł II: Evangelium vitae. Encyklika [...] o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Kraków, Wydawnictwo M, 1995, ​ISBN 83-86106-51-4​, rozdział: Odrażająca zbrodnia przerywania ciąży, s. 106–118.
 9. W: Sacramentum Caritatis (13 marca 2007).
 10. Vatican clarifies Pope Benedict XVI’s abortion comments. The Australian, 2009-03-22.
 11. Papież Franciszek rozgrzesza z aborcji. Stoi po stronie „cywilizacji śmierci”? (pol.). Newsweek. [dostęp 2016-11-21].
 12. Co papież naprawdę powiedział o aborcji? (pol.). deon. [dostęp 2016-11-21].
 13. Papież Franciszek upoważnia wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia aborcji (pol.). RMF24. [dostęp 2016-11-21].
 14. Papież Franciszek przedłuża swą decyzję ws. aborcji. Upoważnia wszystkich kapłanów do jej rozgrzeszenia (pol.). wp.pl. [dostęp 2016-11-21].
 15. W rozgrzeszaniu z aborcji nie ma nadmiernej tolerancji (pol.). gosc.pl. [dostęp 2016-11-21].