Kolaudacja

Kolaudacja (łac. collaudatio „pochwała” od collaudare „wspólnie chwalić”; col- od com- „współ-”; laudare „chwalić”, „sławić”)[1] – komisyjny odbiór filmu, słuchowiska lub widowiska telewizyjnego połączony z dyskusją na temat jego wartości i ideowego oddziaływania. W krajach kontrolowanych przez reżimy autorytarne, totalitarne (np. kraje realnego socjalizmu, kraje pod rządami nazistów itp.) szczególne znaczenie przywiązywano do wymowy politycznej, domagając się niekiedy wprowadzenia zmian do utworu lub zarządzając restrykcje co do jego rozpowszechniania.

Kolaudacją nazywane jest także komisyjne sprawdzenie zgodności wykonanych robót budowlanych z planem i kosztorysem[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. kolaudacja. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego. [zarchiwizowane z tego adresu].
  2. kolaudacja. Słownik języka polskiego PWN. [dostęp 2019-08-05].