Komenda Główna Milicji Obywatelskiej

Komenda Główna Milicji Obywatelskiej (KG MO) – urząd funkcjonujący w Polsce w latach 1944–1990, kierowany przez Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej odpowiedzialnego za nadzór pracy organów porządku publicznego na terenie całego kraju. Początkowo komenda stanowiła pion organizacyjny Resortu / Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a od końca 1954 r. prowadziła działalność w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po zmianach strukturalnych z drugiej połowy lat 60. jednostki organizacyjne KG MO wchodziły bezpośrednio w skład centrali MSW (co formalnie zatwierdzono w 1983 r.). W okresie transformacji ustrojowej miejsce struktur milicji w ministerstwie zajęła Komenda Główna Policji.

Komendanci główniEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Komendanci główni polskiej policji (1918–2009), red. Piotr Majer, Szczytno 2009