Komicja trybusowe

w starożytnym Rzymie zgromadzenie tribus

Komicja trybusowe (łac. comitia tributa) – w starożytnym Rzymie zgromadzenie tribus, czyli obywateli podzielonych na dane jednostki administracyjno-terytorialne, jakimi były właśnie tribus.

Skład zgromadzenia był zbliżony do concilium plebis, z tym że występowała tutaj niewielka liczba patrycjuszy. W praktyce jednak zgromadzenie to było niemal identyczne jak concilia plebis, stosowano na nim taką samą procedurę głosowania, ale podczas gdy comitia tributa zwoływał konsul lub pretor, concilium plebis zbierało się na wniosek trybuna ludowego.

W III w. p.n.e. komicja trybusowe stały się istotnym czynnikiem ustawodawczym w republice rzymskiej. Wszelkie reformy ustroju mogły być uchwalane tylko poprzez to właśnie zgromadzenie. Wydawano tutaj również ustawy (leges), ale raczej rzadko. Na komicjach trybusowych wybierano niższych urzędników kurulnych: edylów kurulnych i kwestorów. Do roku 131 p.n.e. głosowanie było jawne, a później na mocy lex Papiria z tegoż roku – tajne.

W przeciwieństwie do komicjów centurialnych na komicjach trybusowych ważną rolę odgrywały warstwy uboższe i tutaj mieli szerokie pole do popisu trybunowie ludu, którzy mogli występować z inicjatywą ustawodawczą.

Zobacz teżEdytuj