Otwórz menu główne

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Senat)

Komisja Kultury i Środków Przekazukomisja parlamentarna, wchodząca w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z kulturą i sztuką, rozwojem twórczości, upowszechnianiem kultury, ochroną dziedzictwa kulturowego, współpracą kulturalną z zagranicą, organizacją instytucji kultury, polityką informacyjną państwo, a także etyką mediów.