Senat Rzeczypospolitej Polskiej XI kadencji

kadencja Senatu RP, trwająca w latach 2023-2027

Senat XI kadencji – skład Senatu XI kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 15 października 2023. W wyborach uprawnionych do głosowania było 29 532 595 osób[1].

Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Rozkład Miejsc

Lista senatorów edytuj

Zmiany liczebności klubów w czasie kadencji edytuj

Klub/Koło Nazwa Przewodniczący Data powstania Liczba senatorów +/−
w dniu
powstania
obecnie
Klub Koalicja Obywatelska – PO, .N, IP, Zieloni[2] Tomasz Grodzki 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 41 41  
Klub Prawo i Sprawiedliwość[2] Stanisław Karczewski 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 34 34  
Klub Trzecia Droga[2] Waldemar Pawlak 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 12 12  
Klub Lewica (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)[2] Anna Górska
Maciej Kopiec
2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 9 9  
Koło Niezależni i Samorządni[2] Krzysztof Kwiatkowski 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 4 4  

Posiedzenia Senatu edytuj

Terminarz posiedzeń Senatu[3]
 1. posiedzenie: 13 XI 2023
 2. posiedzenie: 29 XI, 30 XI 2023
 3. posiedzenie: 13 XII 2023
 4. posiedzenie: 20, 22 XII 2023
 5. posiedzenie: 17 I, 24 I 2024
 6. posiedzenie: 7 II, 15 II 2024
Planowane posiedzenia Senatu[4]
 • 6 III, 7 III 2024
 • 20 III, 21 III 2024
 • 3 IV, 4 IV 2024
 • 17 IV, 18 IV 2024
 • 8 V, 9 V 2024
 • 22 V, 23 V 2024
 • 5 VI, 6 VI 2024
 • 19 VI, 20 VI 2024
 • 10 VII, 11 VII 2024
 • 24 VII, 25 VII, 26 VII 2024

Marszałek Senatu edytuj

Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 13 listopada 2023 do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Senatu pełnił senator Michał Seweryński (Prawo i Sprawiedliwość). Marszałka seniora wyznaczył prezydent RP Andrzej Duda.

Marszałek senior Senatu XI kadencji

Marszałek Senatu XI kadencji:

Wicemarszałkowie Senatu edytuj

Prezydium Senatu edytuj

W skład Prezydium Senatu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie Senatu RP.

Konwent Seniorów edytuj

W skład Konwentu Seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie Senatu RP oraz senatorowie – przedstawicieli klubów senackich.

Komisje edytuj

W Senacie jest 20 komisji stałych. Oprócz nich Senat może powołać komisje nadzwyczajne.

Komisje stałe edytuj

Nazwa Przewodniczący Klub/Koło Data powstania Strona
Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina KO 29 listopada 2023 www
Edukacji Waldemar Witkowski Lewica 29 listopada 2023 www
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Waldemar Pawlak TD 29 listopada 2023 www
Infrastruktury Jan Hamerski PiS 29 listopada 2023 www
Klimatu i Środowiska Stanisław Gawłowski KO 29 listopada 2023 www
Kultury i Środków Przekazu Jerzy Federowicz KO 29 listopada 2023 www
Nauki Kazimierz Wiatr PiS 29 listopada 2023 www
Obrony Narodowej Mirosław Różański TD 29 listopada 2023 www
Petycji Robert Mamątow PiS 29 listopada 2023 www
Praw Człowieka i Praworządności Marcin Karpiński Lewica 29 listopada 2023 www
Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich Sławomir Rybicki KO 13 listopada 2023 www
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Janina Sagatowska PiS 29 listopada 2023 www
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bober TD 29 listopada 2023 www
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Zygmunt Frankiewicz NiS 29 listopada 2023 www
Sportu Wiktor Durlak PiS 29 listopada 2023 www
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Bogdan Borusewicz KO 29 listopada 2023 www
Spraw Unii Europejskiej Bogdan Klich KO 29 listopada 2023 www
Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna KO 29 listopada 2023 www
Ustawodawcza Krzysztof Kwiatkowski NiS 29 listopada 2023 www
Zdrowia Beata Małecka-Libera KO 29 listopada 2023 www

Zespoły Senackie edytuj

Nazwa Przewodniczący Klub/Koło Liczba członków Data powstania Strona
Senacki Zespół ds. Energetyki Jądrowej i Odnawialnych Źródeł Energii Grzegorz Czelej PiS 9 29 listopada 2023 www
Senacki Zespół ds. Innowacji w Gospodarce Joanna Sekuła KO 10 24 stycznia 2024 www
Senacki Zespół ds. Rozwoju Województwa Śląskiego Halina Bieda KO 13 8 grudnia 2023 www
Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Krzysztof Kwiatkowski KO 9 24 stycznia 2024 www
Senacki Zespół Strażaków Jan Hamerski PiS 13 29 listopada 2023 www

Prace Senatu edytuj

Senat obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Marszałka Senatu. Pełny wykaz prac sejmu znajduje się tu

Rok 2023 edytuj

 • 13 XI – pierwsze posiedzenie Senatu
 • 13 XI – podjęcie uchwały o wyborze Marszałka Senatu: Małgorzata Kidawa-Błońska (Małgorzata Kidawa-Błońska 66 głosów, Marek Pęk 33 głosy, 50 większość bezwzględna) (www)
 • 13 XI – podjęcie uchwał o wyborze wicemarszałków Senatu:
  • Magdalena Biejat (68 za, 22 przeciw, 8 wstrzymujących się, 50 większość bezwzględna) www,
  • Rafał Grupiński (83 za, 2 przeciw, 14 wstrzymujących się, 50 większość bezwzględna) www,
  • Michał Kamiński (70 za, 9 przeciw, 18 wstrzymujących się, 50 większość bezwzględna) www,
  • Maciej Żywno (70 za, 1 przeciw, 21 wstrzymujących się, 47 większość bezwzględna) www,
  • brak podjęcia uchwały o wyborze Marka Pęka na wicemarszałka Senatu (33 za, 60 przeciw, 3 wstrzymujących się, 49 większość bezwzględna) www.
 • 13 XI – wybór składu osobowego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (www) i sekretarzy Senatu (www)
 • 29 XI – wybór składów osobowych komisji senackich (www) i senatorów-członków Krajowej Rady Sądownictwa (www)
 • 30 XI – przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni bez poprawek (www)
 • 30 XI – wyrażenie zgody na powołanie Moniki Hornę-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (www)
 • 8 XII – przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bez poprawek (www)
 • 8 XII – przyjęcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła bez poprawek (www)
 • 13 XII – przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych bez poprawek (www)
 • 20 XII – przyjęcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności bez poprawek (www)
 • 22 XII – przyjęcie ustawy o zmianie ustawy funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego bez poprawek (www)
 • 22 XII – przyjęcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 bez poprawek (www)
 • 22 XII – przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 bez poprawek (www)

Rok 2024 edytuj

 • 17 I – przyjęcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 bez poprawek (www)
 • 17 I – przyjęcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce bez poprawek (www)
 • 17 I – wyrażenie zgody na powołanie Mirosława Wróblewskiego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www)
 • 24 I – przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2024 bez poprawek (www)
 • 7 II – przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce bez poprawek (www)
 • 7 II – informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) (www)
 • 7 II – informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022 (www)
 • 15 II – wystąpienie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli (www)
 • 15 II – przyjęcie ustawy o zmianie ustawy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez poprawek (www)
 • 15 II –podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (www)

Uchwały edytuj

 • 29 XI 2023 – w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (www).
 • 8 XII 2023 – w 75. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (www).
 • 13 XII 2023 – w 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego (www).

Przypisy edytuj

 1. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r., wybory.gov.pl [dostęp 2023-10-17] (pol.).
 2. a b c d e Kluby i koła, senat.gov.pl [dostęp 2023-11-13].
 3. Terminarz posiedzeń Senatu XI kadencji. senat.gov.pl. [dostęp 2023-11-13].
 4. Planowane posiedzenia Senatu XI kadencji. senat.gov.pl. [dostęp 2023-11-13].
 5. https://www.senat.gov.pl/sklad/kluby-i-kola/
 6. https://www.senat.gov.pl/sklad/kluby-i-kola/