Wybory prezydenckie w Polsce w 2020 roku (drugie)

wybory prezydenckie w Polsce, zarządzone w miejsce głosowania z maja 2020, niedoszłego w wyniku pandemii COVID-19

Wybory prezydenckie w Polsce w 2020 roku – wybory prezydenckie w Polsce wyznaczone na dzień 28 czerwca 2020[1]. Zostały zarządzone po tym, jak w wyniku sytuacji związanej z epidemią COVID-19 nie doszło do głosowania w wyborach planowanych na 10 maja 2020, w związku z czym Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę, w której dokonała interpretacji, że brak możliwości głosowania na kandydatów był równoważny w skutkach z sytuacją braku kandydatów[2][3]. Prawo startu w ponownych wyborach bez zbierania wymaganych kodeksem wyborczym 100 tysięcy podpisów poparcia uzyskali kandydaci, którzy byli zarejestrowani w wyborach zarządzonych na 10 maja[4].

Wybory prezydenckie w Polsce
w 2020 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

wybory prezydenckie

Data przeprowadzenia

28 czerwca 2020 (I tura), 12 lipca 2020 (II tura)

Data zarządzenia

3 czerwca 2020
przez: marszałek Sejmu
Elżbietę Witek

Podstawa prawna

Konstytucja RP, Kodeks wyborczy oraz ustawa z dnia 2 czerwca 2020 roku

Ordynacja wyborcza

większościowa (większość bezwzględna)

Głosowanie
poprzednie:
Wybory 2015
Wybory 2020 (I) (nie odbyły się)
następne:
Wybory 2025
Strona internetowa
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 w sprawie wyborów prezydenckich w 2020 roku
Propagowanie Andrzeja Dudy

Wybory zakończyły się zwycięstwem urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, który został wybrany na drugą kadencję, otrzymując 51,03% głosów w drugiej turze, w której pokonał Rafała Trzaskowskiego[5].

Ogłoszony termin przeprowadzenia wyborów edytuj

Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP, wybory prezydenckie muszą odbyć się w dzień wolny od pracy przypadający między 75. a 100. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta (chyba że zostanie wprowadzony stan wojenny, wyjątkowy albo klęski żywiołowej, odpowiednio przedłużający kadencję). Ponieważ pięcioletnia kadencja Andrzeja Dudy kończyła się 6 sierpnia 2020, I tura w zwykłym terminie mogła zostać zarządzona na dzień wolny między 27 kwietnia a 22 maja 2020. W pierwotnie zarządzonym terminie wyborów (10 maja) nie było możliwości głosowania[6], zaś 22 maja minął zgodny z Konstytucją czas na przeprowadzenie wyborów. Ostatecznie dopiero 3 czerwca 2020 marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory na dzień 28 czerwca 2020.

Kalendarz wyborczy edytuj

 
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów z możliwością głosowania korespondencyjnego

Ogłaszając termin wyborów, zgodnie z art. 289 § 1 i art. 290 Kodeksu wyborczego marszałek Sejmu określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy). Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 988) ustalony został kalendarz wyborczy:

 • 5 czerwca 2020 – termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego
 • 9 czerwca 2020 – termin na podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • 10 czerwca 2020 – termin złożenia wymaganych 100 tysięcy podpisów poparcia
 • 12 czerwca 2020 – termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • 15 czerwca 2020 – termin powołania okręgowych komisji wyborczych
 • 15 czerwca 2020 – podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na prezydenta
 • 16 czerwca 2020 – początek emisji w mediach bezpłatnych spotów wyborczych
 • 16 czerwca 2020 – termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • 19 czerwca 2020 – termin składania wniosków ws. głosowania przez pełnomocnika
 • 23 czerwca 2020 – termin składania wniosków ws. głosowania poza miejscem zamieszkania
 • 23 czerwca 2020 – termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
 • 25 czerwca 2020 – termin składania wniosków o wpisanie do spisu wyborców na statkach morskich
 • 25 czerwca 2020 – termin zgłaszania przez wyborców przebywających za granicą dopisania do spisu wyborców za granicą
 • 26 czerwca 2020 – termin zgłaszania przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • 27 czerwca 2020 (godz. 0:00) – koniec rozpowszechniania audycji wyborczych, początek tzw. ciszy wyborczej
 • 28 czerwca 2020 – pierwsze głosowanie w godzinach 7:00–21:00
 • 30 czerwca 2020 – ogłoszenie rano wyników pierwszego głosowania przez Państwową Komisję Wyborczą[7]

W związku z nieuzyskaniem więcej niż połowy ważnie oddanych głosów przez żadnego z kandydatów, zgodnie z kodeksem wyborczym, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadzono ponowne głosowanie.

 • 11 lipca 2020 (godz. 0:00) – koniec rozpowszechniania audycji wyborczych, początek tzw. ciszy wyborczej
 • 12 lipca 2020 – ponowne głosowanie w godzinach 7:00–21:00

Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej edytuj

 
Kolejka do głosowania w Tomaszowie Mazowieckim, kilka minut po otwarciu lokalu
 
Urna wyborcza oraz stanowisko do tajnego głosowania

Zgodnie z art. 296 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277, z późn. zm.), kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej może być osoba zgłoszona przez co najmniej 100 tysięcy obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenia takiego dokonuje formalnie popierający go komitet wyborczy, który powstaje po pisemnym wyrażeniu zgody przez zainteresowanego. Komitet wyborczy może utworzyć minimum 15 osób. Po zebraniu co najmniej tysiąca podpisów popierających obywateli komitet wyborczy może zostać zgłoszony Państwowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania[8].

Komitety wyborcze edytuj

Pierwszym etapem przy zgłaszaniu kandydatów na prezydenta jest utworzenie i zarejestrowanie komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. Prawo rejestracji komitetu wyborczego bez wymagań kodeksu wyborczego uzyskali kandydaci, którzy byli zarejestrowali w wyborach zarządzonych na 10 maja[4]. W wymaganym terminie, do 5 czerwca 2020, do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu od 25 komitetów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 23 z tych zawiadomień, pozostałe dwa zaś odrzuciła[9]. Zarejestrowano komitety wyborcze następujących kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

 
Rafał Trzaskowski i Małgorzata Trzaskowska
 
Krzysztof Bosak

Kandydaci edytuj

Kolejnym etapem było zarejestrowanie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czego dokonała Państwowa Komisja Wyborcza wobec komitetów, które do dnia 10 czerwca 2020 dostarczyły podpisy 100 000 osób popierających daną kandydaturę bądź – co dotyczyło komitetów, które zarejestrowały kandydatury na wybory majowe – zostały uznane za zarejestrowane. Zarejestrowano 11 kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[10][11]:

Oficjalni kandydaci
Zdjęcie Imię i nazwisko Wiek Wykształcenie Przynależność partyjna Partie udzielające poparcia
(łącznie z macierzystymi)
Hasła wyborcze
  Robert Biedroń 44 wyższe politologiczne
(mgr)
Wiosna Roberta Biedronia Nic o was bez was;
Bezpieczna Polska w Zjednoczonej Europie
  Krzysztof Bosak 38 średnie Konfederacja Wolność i Niepodległość, Ruch Narodowy Naprzód Polsko!
  Andrzej Sebastian Duda 48 wyższe prawnicze
(dr)
bezpartyjny Prezydent polskich spraw;
Niech żyje Polska!
  Szymon Franciszek Hołownia 43 średnie bezpartyjny Głową i sercem;
Pokolenie, nie kadencja;
Prezydent różnych Polaków;
Kościół i władza na swoje miejsce
  Marek Jakubiak 61 średnie Federacja dla Rzeczypospolitej
  Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz 38 wyższe medyczne
(dr)
Polskie Stronnictwo Ludowe Polska wspólna sprawa;
Nadzieja dla Polski
  Mirosław Mariusz Piotrowski 54 wyższe historyczne
(dr hab.)
Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi Nowoczesny konserwatyzm; Prezydent bezpiecznego jutra
  Paweł Jan Tanajno 44 wyższe w zakresie zarządzania
(mgr)
bezpartyjny Nowy prezydent
  Rafał Kazimierz Trzaskowski 48 wyższe w zakresie stosunków międzynarodowych
(dr)
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej Silny Prezydent, wspólna Polska
  Waldemar Włodzimierz Witkowski 66 wyższe techniczne
(mgr)
Unia Pracy Człowiek ważniejszy od kapitału
  Stanisław Józef Żółtek 64 średnie Kongres Nowej Prawicy, PolExit

Debaty edytuj

Pierwsze głosowanie (I tura) edytuj

Sondaże edytuj

Oficjalne wyniki edytuj

 
Wyniki I tury wyborów w poszczególnych powiatach

Obwieszczenie o wynikach I tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza sporządziła 30 czerwca 2020[32].

Kandydat Głosy Procent
Andrzej Sebastian Duda 8 450 513 43,50%
Rafał Kazimierz Trzaskowski 5 917 340 30,46%
Szymon Franciszek Hołownia 2 693 397 13,87%
Krzysztof Bosak 1 317 380 6,78%
Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz 459 365 2,36%
Robert Biedroń 432 129 2,22%
Stanisław Józef Żółtek 45 419 0,23%
Marek Jakubiak 33 652 0,17%
Paweł Jan Tanajno 27 909 0,14%
Waldemar Włodzimierz Witkowski 27 290 0,14%
Mirosław Mariusz Piotrowski 21 065 0,11%
Głosy nieważne 58 301 0,30%[c]
Razem 19 483 760 100%
Frekwencja 64,51%
Andrzej
Duda
Rafał
Trzaskowski
Szymon
Hołownia
Krzysztof
Bosak
Władysław
Kosiniak-Kamysz
Robert
Biedroń
Stanisław
Żółtek
Marek
Jakubiak
Paweł
Tanajno
Waldemar
Witkowski
Mirosław
Piotrowski
Frekwencja
Województwo # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
dolnośląskie 545 001 38,21% 512 357 35,92% 201 050 14,09% 91 793 6,44% 27 210 1,91% 37 245 2,61% 3 542 0,25% 2 323 0,16% 2 356 0,17% 2 163 0,15% 1 353 0,09% 1 426 393 63,47%
kujawsko-pomorskie 380 191 39,54% 322 961 33.59% 148 597 15.46% 56 532 5,88% 24 234 2,52% 22 250 2,31% 2 083 0,22% 1 310 0,14% 1 309 0,14% 1 082 0,11% 912 0,09% 961 460 61,03%
lubelskie 591 234 56,67% 201 571 19,32% 108 987 10,45% 83 403 7,99% 31 756 3,04% 17 010 1,63% 2 561 0,25% 2 095 0,20% 1 430 0,14% 1 027 0,10% 2 268 0,22% 1 043 342 62,32%
lubuskie 161 894 34,19% 174 894 36,94% 84 590 17,87% 28 743 6,07% 9 583 2,02% 10 413 2,20% 913 0,19% 686 0,14% 756 0,16% 572 0,12% 405 0,09% 473 449 61,41%
łódzkie 589 185 46,63% 363 209 28,74% 163 294 12,92% 77 759 6,15% 31 245 2,47% 29 022 2,30% 2 901 0,23% 2 143 0,17% 1 824 0,14% 1 703 0,13% 1 322 0,10% 1 263 607 65,65%
małopolskie 912 452 51,11% 426 950 23,92% 206 034 11,54% 138 603 7,76% 52 483 2,94% 34 230 1,92% 5 015 0,28% 3 217 0,18% 2 116 0,12% 2 371 0,13% 1 763 0,10% 1 785 234 67,22%
mazowieckie 1 305 649 40,71% 1 099 956 34,30% 408 502 12,74% 209 037 6,52% 72 663 2,27% 81 797 2,55% 7 706 0,24% 7 104 0,22% 4 850 0,15% 6 128 0,19% 3 513 0,11% 3 206 905 70,34%
opolskie 176 552 40,46% 139 125 31,88% 72 609 16,64% 26 661 6,11% 10 146 2,33% 8 039 1,84% 919 0,21% 702 0,16% 622 0,14% 536 0,12% 440 0,10% 436 351 56,68%
podkarpackie 646 103 60,69% 172 789 16,23% 100 742 9,46% 95 350 8,96% 27 287 2,56% 14 802 1,39% 2 341 0,22% 1 947 0,18% 1 122 0,11% 875 0,08% 1 201 0,11% 1 064 559 63,37%
podlaskie 280 113 50,59% 114 076 20,60% 92 088 16,63% 42 823 7,73% 11 681 2,11% 8 746 1,58% 1 299 0,23% 1 024 0,18% 747 0,13% 602 0,11% 518 0,09% 553 717 60,35%
pomorskie 397 169 33,82% 453 006 38,58% 189 390 16,13% 72 978 6,22% 30 155 2,57% 22 400 1,91% 2 716 0,23% 1 702 0,14% 1 795 0,15% 1 671 0,14% 1 210 0,10% 1 174 192 65,55%
śląskie 913 241 41,22% 693 193 31,28% 341 169 15,39% 157 010 7,08% 42 625 1,92% 50 805 2,29% 5 399 0,24% 3 565 0,16% 3 535 0,16% 3 047 0,14% 2 429 0,11% 2 216 198 64,32%
świętokrzyskie 343 752 56,02% 130 670 21,29% 62 383 10,17% 42 544 6,93% 14 494 3,18% 10 728 1,75% 1 214 0,20% 1 018 0,17% 668 0,11% 555 0,09% 614 0,10% 613 640 62,09%
warmińsko-mazurskie 253 931 40,10% 208 922 33,00% 93 598 14,78% 42 365 6,69% 15 689 2,48% 14 025 2,21% 1 261 0,20% 1 062 0,17% 959 0,15% 755 0,12% 625 0,10% 633 192 57,13%
wielkopolskie 666 539 37,85% 595 803 33,83% 293 107 16,64% 106 367 6,04% 44 134 2,51% 41 200 2,34% 3 932 0,22% 2 543 0,14% 2 498 0,14% 3 246 0,18% 1 698 0,10% 1 761 067 65,49%
zachodniopomorskie 287 328 35,38% 307 858 37,91% 127 257 15,67% 45 412 5,59% 16 735 2,06% 21 662 2,67% 1 617 0,20% 1 211 0,15% 1 322 0,16% 1 041 0,13% 710 0,09% 812 153 61,69%
Polska 8 450 513 43,50% 5 917 340 30,46% 2 693 397 13,87% 1 317 380 6,78% 459 365 2,36% 432 129 2,22% 45 419 0,23% 33 652 0,17% 27 909 0,14% 27 290 0,14% 21 065 0,11% 19 483 760 64,51%

Ponowne głosowanie (II tura) edytuj

Kandydaci edytuj

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, prawo kandydowania w ponownym głosowaniu uzyskują dwaj kandydaci z największą liczbą oddanych na nich głosów, jeśli żaden z nich nie przekroczył progu 50% głosów ważnych w pierwszym głosowaniu.

Kandydaci:
Zdjęcie Imię i nazwisko Wiek Przynależność partyjna Partie udzielające poparcia Kandydaci z pierwszej tury deklarujący poparcie
  Andrzej Sebastian Duda 48 bezpartyjny
  Rafał Kazimierz Trzaskowski 48 Platforma Obywatelska
Rzeczypospolitej Polskiej

Debaty edytuj

Przed drugą turą nie odbyła się żadna debata pomiędzy kandydatami. 6 lipca 2020 w TVP występował jedynie Andrzej Duda, gdyż zaproszenia do debaty telewizyjnej nie przyjął Rafał Trzaskowski (prowadzącym był Michał Adamczyk)[44]. Rafał Trzaskowski w tym czasie odpowiadał na pytania dziennikarzy z kilkunastu zróżnicowanych profilowo redakcji w ramach Areny Prezydenckiej (emitowanej w telewizji w stacjach TVN24, TVN24 BiS i Polsat News), na którą z kolei zaproszenia nie przyjął Andrzej Duda[45].

Sondaże edytuj

 
Karta do głosowania
 
Karta do głosowania w drugiej turze

Oficjalne wyniki edytuj

 
Wyniki II tury wyborów w poszczególnych powiatach

Obwieszczenie o wynikach II tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza sporządziła 13 lipca 2020[46].

Kandydat Głosy Procent
Andrzej Sebastian Duda 10 440 648 51,03%
Rafał Kazimierz Trzaskowski 10 018 263 48,97%
Głosy nieważne 177 724 0,86%[c]
Razem 20 636 635 100%
Frekwencja 68,18%
Andrzej Duda Rafał Trzaskowski Frekwencja
Województwo # % # % # %
dolnośląskie 663 831 44,61% 824 109 55,39% 1 487 940 66,99%
kujawsko-pomorskie 476 278 46,77% 542 472 53,23% 1 019 200 65,31%
lubelskie 725 423 66,31% 368 630 33,69% 1 094 083 66,06%
lubuskie 199 589 40,20% 296 849 59,80% 496 438 64,95%
łódzkie 718 404 54,46% 600 673 45,54% 1 319 077 69,68%
małopolskie 1 107 590 59,65% 749 165 40,35% 1 856 755 70,38%
mazowieckie 1 630 646 47,74% 1 784 947 52,26% 3 415 293 73,80%
opolskie 215 648 47,36% 239 682 52,64% 455 330 59,92%
podkarpackie 785 645 70,92% 322 133 29,08% 1 107 778 66,49%
podlaskie 352 489 60,14% 233 621 39,86% 586 110 64,33%
pomorskie 512 916 40,16% 764 363 59,84% 1 277 279 70,04%
śląskie 1 110 430 49,00% 1 155 697 51,00% 2 266 127 66,91%
świętokrzyskie 419 367 64,41% 231 748 35,59% 651 115 66,37%
warmińsko-mazurskie 325 723 46,84% 369 736 53,16% 695 459 62,14%
wielkopolskie 829 839 45,08% 1 010 879 54,92% 1 840 718 69,25%
zachodniopomorskie 367 096 41,24% 523 113 58,76% 890 209 66,39%
Polska 10 440 648 51,03% 10 018 263 48,97% 20 636 635 68,18%

Głosowanie korespondencyjne edytuj

Ustawa z 2 czerwca 2020, dotycząca zasad organizacji wyborów prezydenckich w 2020, przewidziała hybrydową metodę głosowania – tradycyjnie oraz drogą korespondencyjną. Do tej pory możliwość głosowania korespondencyjnego miały jedynie osoby niepełnosprawne i wyborcy za granicą. W tych wyborach mógł to zrobić każdy, kto wyraził taką wolę. W I turze taki zamiar zgłosiło 143,5 tys. osób[47].

Ponadto w dwóch gminach w Polsce – Baranów w powiecie kępińskim oraz Marklowice w powiecie wodzisławskim – ze względu na wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków występowania wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia wybory odbywały się tylko w formie korespondencyjnej[48].

Ważność wyborów edytuj

3 sierpnia 2020 Sąd Najwyższy w składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów podjął uchwałę o ważności wyboru prezydenta dokonanego 12 lipca 2020[49].

Sąd Najwyższy w uchwale z 23 stycznia 2020 stwierdził, że skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest należytym obsadzeniem sądu[50].

Zaprzysiężenie prezydenta edytuj

16 lipca 2020 marszałek Sejmu Elżbieta Witek wydała postanowienie w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[51]. Zgromadzenie to odbyło się 6 sierpnia 2020 o godz. 10:00 w sali plenarnej Sejmu[52].

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. W tym widniejący w tabeli, bez rozdzielenia pomiędzy nich łącznego wyniku.
 2. Wariant zakładający głosowanie w najbliższą niedzielę, w warunkach epidemicznych, w formie korespondencyjnej.
 3. a b Procent ogółu głosów (kart ważnych).
 4. Dane z 90 proc. komisji wyborczych.
 5. Dane z 50 proc. komisji wyborczych.

Przypisy edytuj

 1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 988).
 2. Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl, 2020-05-10. [dostęp 2020-06-04].
 3. Karolina Kołodziejczyk: Wybory prezydenckie 2020. Jest uchwała PKW. „Brak możliwości głosowania na kandydatów”. wp.pl, 2020-05-10. [dostęp 2020-06-04].
 4. a b Informacja o zasadach przyjmowania ponownych zgłoszeń kandydatów na Prezydenta RP zarejestrowanych przez PKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., dokonywanych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zostało przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą. pkw.gov.pl, 2020-06-03. [dostęp 2020-06-04].
 5. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-31].
 6. Dz.U. z 2020 r. poz. 967.
 7. Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-06-30].
 8. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.. pkw.gov.pl, 2020-06-03. [dostęp 2020-06-05].
 9. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zawiadomień o uczestnictwie w wyborach dokonanych przez komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-06-09].
 10. Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-06-13].
 11. Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-06-13].
 12. a b Prezydent musi mieć swój rozum i swój kręgosłup. tvn24.pl, 2020-01-19. [dostęp 2020-03-30].
 13. Posiedzenie Rady Naczelnej PPS (1 Lutego 2020). ppspl.eu, 2020-02-01. [dostęp 2022-03-26].
 14. Prezes PiS: Andrzej Duda jest naszym kandydatem marzeń. Start kampanii. tvp.info, 2020-02-15. [dostęp 2020-04-03].
 15. Porozumienie poparło Andrzeja Dudę. Gowin: wierzymy, że dobre zmiany będą trwać. polskieradio24.pl, 2020-02-16. [dostęp 2020-04-02].
 16. Solidarna Polska dołączyła do sztabu wyborczego prezydenta Dudy. wnp.pl, 2020-03-03. [dostęp 2020-04-03].
 17. Prezes ZChR: Polska potrzebuje silnego prezydenta – potrzebny jest ktoś taki jak Andrzej Duda. Każda inna osoba będzie tragedią dla Polski. prawy.pl, 2020-06-04. [dostęp 2020-06-09].
 18. Komunikat!!!. facebook.com, 2020-06-26. [dostęp 2020-06-26].
 19. Kosiniak-Kamysz pokazał sztab wyborczy. W składzie były minister rządu PO oraz posłowie PSL, Kukiza i UED. wprost.pl, 2020-02-14. [dostęp 2020-03-03].
 20. Marcin Iciek: Śląskie. Władysław Kosiniak-Kamysz prowadzi kampanię prezydencką w regionie. radioem.pl, 2020-02-21. [dostęp 2020-03-03].
 21. Promocja kandydatury Pawła Tanajny na profilu DB. facebook.com, 2020-06-07. [dostęp 2023-10-25].
 22. Rada Krajowa Nowoczesnej jednogłośnie poparła Rafała Trzaskowskiego jako wspólnego kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. facebook.com, 2020-06-02. [dostęp 2020-06-13].
 23. Nowacka: zarząd Inicjatywy Polskiej rekomenduje kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. wnp.pl, 2020-05-15. [dostęp 2020-06-13].
 24. Zieloni popierają Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. partiazieloni.pl, 2020-05-24. [dostęp 2023-10-25].
 25. SD poparło Trzaskowskiego. sd.pl, 2020-06-20. [dostęp 2020-06-23].
 26. a b Apel do Roberta Biedronia o wycofanie się z wyborów i poparcie Rafała Trzaskowskiego. sdpl.pl, 2020-06-12. [dostęp 2021-11-08].
 27. Sławomir Grzywa: Post na profilu Samych Swoich. facebook.com, 2020-06-25. [dostęp 2020-07-03].
 28. Nasz Kandydat na Prezydenta RP. polskalewica.pl, 2020-02-18. [dostęp 2020-06-13].
 29. Wybory prezydenckie. Szef Polskiej Lewicy: wystawimy swojego kandydata, budujemy alternatywę. polskieradio24.pl, 2020-02-17. [dostęp 2020-06-13].
 30. Wybory prezydenckie. kom-pol.org, 2020-02-26. [dostęp 2020-06-26].
 31. Debata prezydencka w Telewizji Polskiej. To już dzisiaj. tvp.info, 2020-06-15. [dostęp 2020-06-17].
 32. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-06-30].
 33. Oświadczenie Rady Głównej UPR wobec II tury wyborów prezydenckich. upr.org.pl, 2020-07-02. [dostęp 2020-07-03].
 34. List poparcia dla kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. piast-jmen.pl, 2020-07-07. [dostęp 2020-07-08].
 35. Prawica Rzeczypospolitej wzywa do głosowania na Andrzeja Dudę – Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej. prawicarzeczypospolitej.org, 2020-07-08. [dostęp 2020-07-08].
 36. a b Druga tura wyborów. Kogo popiera Marek Jakubiak?. polsatnews.pl, 2020-07-09. [dostęp 2020-07-09].
 37. Poparcie Andrzeja Dudy w II turze wyborów. samoobrona.net.pl, 2020-07-09. [dostęp 2020-07-09]. Formalnie poparcie dotyczy związku zawodowego, który jest tożsamy środowiskowo z partią o tej nazwie.
 38. Uchwała UED w sprawie poparcia w II turze wyborów z dnia 29 czerwca 2020 roku. facebook.com, 2020-06-30. [dostęp 2020-07-01].
 39. LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. lpr.pl, 2020-07-04. [dostęp 2021-11-08].
 40. Stanowisko w sprawie poparcia Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. twojruch.eu, 2020-07-08. [dostęp 2021-11-08].
 41. Leszek Rudziński: Robert Biedroń zachęca by w II turze głosować na Rafała Trzaskowskiego i zapowiada powstanie nowej siły politycznej. polskatimes.pl, 2020-06-29. [dostęp 2020-07-01].
 42. Hołownia: Oczywiście, że zagłosuję na Trzaskowskiego. Bez przyjemności. rp.pl, 2020-07-01. [dostęp 2020-07-01].
 43. Władysław Kosiniak-Kamysz o głosowaniu na Rafała Trzaskowskiego: Jestem bliższy temu kierunkowi. gazeta.pl, 2020-07-09. [dostęp 2020-07-09].
 44. „Ostatnie 5 lat to był dobry czas dla Polski”. Zakończyła się debata w Końskich. tvp.info, 2020-07-06. [dostęp 2020-07-29].
 45. Michał Kurdupski: 3,78 mln widzów debaty TVP z Andrzejem Dudą. „Arenę” z Rafałem Trzaskowskim oglądało 2,08 mln osób. wirtualnemedia.pl, 2020-07-07. [dostęp 2020-07-29].
 46. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-13].
 47. 143,5 tysiąca osób zgłosiło zamiar głosowania korespondencyjnego. Dane nadal spływają. tvn24.pl, 2020-06-17. [dostęp 2020-06-29].
 48. Wybory prezydenckie 2020. Marklowice i Baranów: w tych gminach tylko głosowanie korespondencyjne. wp.pl, 2020-06-28. [dostęp 2020-06-29].
 49. Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. sn.pl, 3 sierpnia 2020. [dostęp 2020-08-04].
 50. Uchwała połączonych Izb Sądu Najwyższego. sn.pl, 3 lutego 2020. [dostęp 2021-04-16].
 51. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2020 r. poz. 630).
 52. Inauguracja II kadencji Prezydenta RP. prezydent.pl, 6 sierpnia 2020. [dostęp 2020-08-06].