Twój Ruch

polska partia polityczna

Twój Ruch (TR, Ruch) – polska centrolewicowa partia polityczna o profilu socjalliberalnym i antyklerykalnym[1]. Powstała z przekształcenia Ruchu Palikota, do którego 6 października 2013 przyłączyły się środowiska stowarzyszenia Ruch Społeczny Europa Plus oraz partii Racja Polskiej Lewicy (która rozwiązała się 23 listopada tego samego roku[2]), a także część dotychczasowych liderów Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80 (którzy jednak po pewnym czasie powrócili do dawnej partii). Do ugrupowania wstąpiła także część dotychczasowych działaczy Socjaldemokracji Polskiej. Przybudówkami Twojego Ruchu były: organizacja młodzieżowa o nazwie „Ruch Młodych”, organizacja kobieca „Ruch Kobiet” i think tank „Plan Zmian” (wszystkie te organizacje związane były wcześniej z Ruchem Palikota). Partia rozwiązała się w styczniu 2023.

Twój Ruch
Ilustracja
Państwo

 Polska

Skrót

TR

Przewodniczący

Janusz Palikot (2013–2019), Barbara Nowacka (2015–2017), Marzenna Karkoszka, Kamil Żebrowski (oboje 2019–2023)

Data założenia

6 października 2013

Data rozwiązania

styczeń 2023

Adres siedziby

ul. Freta 17/15,
00-227 Warszawa

Ideologia polityczna

socjalliberalizm, socjaldemokracja, feminizm indywidualistyczny, proeuropeizm, antyklerykalizm

Poglądy gospodarcze

socjalliberalizm, trzecia droga

Liczba członków

ok. 5500 (2016), ok. 3000 (2017), ok. 200 (2019)

Grupa w Parlamencie
Europejskim

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Młodzieżówka

Ruch Młodych

Barwy

     błękit      pomarańcz

Strona internetowa
Założyciel i przewodniczący partii do 2019, Janusz Palikot
Współprzewodnicząca partii w latach 2015–2017, Barbara Nowacka

Historia partii

edytuj

5 października 2013 odbyła się zamknięta część kongresu, na której przyjęto nową nazwę dotychczasowego Ruchu Palikota i przyjęto statut nowego ugrupowania, a także wybrano jego władze (w tym 16-osobowy, „parytetowy” zarząd). Na przewodniczącego wybrany został dotychczasowy szef Ruchu Palikota Janusz Palikot, na wiceprzewodniczącego szef RS Europa Plus Marek Siwiec, na sekretarza Łukasz Piłasiewicz (dotychczasowy wiceszef Ruchu Palikota), a na skarbnika Danuta Wójcik (wcześniej pełniła tę funkcję w Ruchu Palikota). W zarządzie znaleźli się także m.in. Jan Cedzyński, Artur Dębski, Łukasz Gibała, Robert Kwiatkowski czy Andrzej Rozenek. Szefem krajowej rady politycznej Twojego Ruchu został Jan Hartman (jeden z liderów RS Europa Plus i główny inicjator powstania nowego ugrupowania). Ponadto uchwałę o wejściu w skład partii podjęła rada krajowa Racji PL (kongres partii zatwierdził ją 23 listopada)[3]. 6 października 2013 odbyła się publiczna część kongresu, na której ogłoszono powstanie ugrupowania.

Sąd zarejestrował nazwę „Twój Ruch” 15 listopada 2013, odrzucając przy tym roszczenia przedstawicieli działającej pod taką nazwą fundacji[4]. Partia posiadała początkowo 36 posłów i eurodeputowanego, ponadto przystąpiło do niej m.in. dwóch radnych wojewódzkich (Włodzimierz Stępień w sejmiku świętokrzyskim i Grzegorz Kurczuk w sejmiku lubelskim; obaj wybrani z list SLD). Do maja 2014 Twój Ruch był głównym podmiotem koalicji politycznej Europa Plus, którą tworzył razem z Partią Demokratyczną, Stronnictwem Demokratycznym, PPP-Sierpień 80, Stowarzyszeniem „Dom Wszystkich Polska” (Ryszarda Kalisza), Stowarzyszeniem „Równość i Nowoczesność” (Wandy Nowickiej) i Stowarzyszeniem Wolne Konopie, a wcześniej (do lutego 2014) także z SDPL i Unią Lewicy.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 komitet Europy Plus przyjął nazwę „Europa Plus Twój Ruch”. Działacze TR znaleźli się na listach tego komitetu w zdecydowanej większości (oprócz nich z list komitetu startowali także działacze DWP, PD i SD)[5]. Koalicja nie uzyskała mandatów w Europarlamencie (otrzymała 3,58% głosów, zajmując 7. miejsce)[6], a dzień później przestała funkcjonować[7].

W ciągu następnych miesięcy z klubu TR odeszło kilkoro posłów, którzy zostali niezrzeszeni lub przeszli do klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Klub i partię opuścili m.in. Jan Cedzyński (ostatni przewodniczący Racji PL), a także Łukasz Gibała czy Anna Grodzka (która wstąpiła do Partii Zieloni). 26 września 2014 w klubie poselskim TR doszło do znaczącego rozłamu – odeszła z niego grupa 12 posłów (m.in. Artur Dębski, Wincenty Elsner, Roman Kotliński i Armand Ryfiński)[8]. Cztery dni później z partii został wykluczony jej założyciel i przewodniczący krajowej rady politycznej Jan Hartman[9]. Dzień później klub poselski TR pomimo pozostawania w opozycji zagłosował za udzieleniem wotum zaufania rządowi Ewy Kopacz[10]. Kilka dni później 11 byłych posłów TR powołało koło poselskie Bezpieczeństwo i Gospodarka (funkcjonowało ono do lutego 2015, kiedy liczyło już jedynie 3 posłów; większość byłych posłów BiG zasiliła klub poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego[11]).

W wyborach samorządowych w 2014 Twój Ruch zarejestrował listy do sejmików województw w większości okręgów, jednak nie zarejestrował ich we wszystkich województwach. W skali kraju otrzymał 1% głosów (co było 7. wynikiem spośród wszystkich komitetów) i nie uzyskał żadnego mandatu radnego wojewódzkiego. Z partią było związanych kilku kandydatów na prezydentów miast (z czego dwóch reprezentowało komitet TR). Dotychczasowy poseł TR Robert Biedroń (który powołał lokalny komitet wyborczy) został wybrany na prezydenta Słupska. W grudniu 2014 ogłoszono, że kandydatem partii w wyborach prezydenckich w 2015 będzie Janusz Palikot[12].

Na początku 2015 z partii odeszli kolejni działacze, w tym liderzy stowarzyszenia Europa Plus, które współtworzyło TR (wiceszef partii Marek Siwiec, a także Robert Kwiatkowski, Marta Niewczas czy Włodzimierz Stępień). Poza partią znalazły się w związku z tym wszystkie środowiska, które w 2013 wraz z dawnym Ruchem Palikota utworzyły Twój Ruch. Do TR przystąpiła natomiast Kazimiera Szczuka[13] (w tym samym roku odeszła z partii).

4 marca 2015 klub poselski TR został rozwiązany poprzez wystąpienie z niego 12 z 16 posłów, którzy pozostali związani z partią (odszedł z niej m.in. Andrzej Rozenek, który uprzednio zrezygnował z funkcji rzecznika i członka zarządu ugrupowania). 5 marca 11 z nich powołało koło poselskie o nazwie „Ruch Palikota”[14] (przejściowo zasiadało w nim wszystkich 12 posłów).

10 maja 2015 w wyborach prezydenckich Janusz Palikot zajął 7. miejsce spośród 11 kandydatów, uzyskując 1,42% głosów[15]. Przed II turą partia nie zajęła oficjalnego stanowiska.

20 czerwca 2015 odbył się kongres krajowy partii, który zdecydował o dwuosobowym kierownictwie – do dotychczasowego lidera dołączyła Barbara Nowacka[16].

29 czerwca 2015 część byłych działaczy TR (m.in. Andrzej Rozenek, Sławomir Kopyciński, Jacek Najder i Aleksandra Popławska) powołała wraz z byłymi politykami SLD partię Biało-Czerwoni (Aleksandra Popławska stanęła na jej czele; ugrupowanie istniało do 2019).

18 lipca 2015 krajowa rada polityczna TR zdecydowała o starcie w wyborach parlamentarnych w tym samym roku w ramach koalicyjnego komitetu wyborczego Zjednoczona Lewica[17] (wraz z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Unią Pracy, Partią Zieloni i Polską Partią Socjalistyczną)[18].

11 września 2015 szef koła i partii Janusz Palikot zrzekł się mandatu posła. W Sejmie zastąpił go 12 dni później szef Wolnych Konopi Andrzej Dołecki, a nowym przewodniczącym koła Ruch Palikota został Jerzy Borkowski, pełniąc tę funkcję do końca kadencji.

ZL nie osiągnęła wymaganego progu wyborczego i nie zdobyła mandatów w parlamencie. Przekroczyła jednak próg uprawniający do otrzymywania subwencji z budżetu państwa, w związku z czym Twojemu Ruchowi przypadła jej część. Koalicja przestała funkcjonować. Aktywność TR po wyborach została mocno ograniczona. W okresie przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi partia nie wystawiała kandydatów w wyborach na żadnych szczeblach. Ugrupowanie angażowało się jednak w popieranie wielu inicjatyw dotyczących laickości państwa, czy współorganizowała konferencje naukowe. Członkowie partii brali też udział w manifestacjach. Część działaczy w 2016 współtworzyła (wraz z wieloma członkami BC i innymi lewicowymi działaczami, związanymi wówczas lub wcześniej z SLD) stowarzyszenie Inicjatywa Polska, na którego czele stanęła Barbara Nowacka; weszło ono w skład działającej pod patronatem KOD koalicji Wolność Równość Demokracja. 11 czerwca 2017 współprzewodnicząca TR Barbara Nowacka wystąpiła z partii[19] (kierowana przez nią iPL stała się partią w 2019). 31 grudnia 2017 przewodniczący partii Janusz Palikot zadeklarował na swoim blogu zakończenie działalności politycznej[20], jednak pozostał na czele TR. W 2018 część członków TR zaangażowała się w budowę nowej politycznej pod przewodnictwem Roberta Biedronia (nieubiegającego się w tymże roku o reelekcję na prezydenta Słupska), która przyjęła nazwę Wiosna[21] (w 2020 część innych byłych działaczy partii Janusza Palikota, w tym kilku byłych posłów, powołało też partię Nowa Demokracja – Tak[22]; w 2021 Wiosna połączyła się z SLD, tworząc Nową Lewicę).

 
Młodzieżówka Twojego Ruchu na marszu solidarności z Ukrainą, 24 lutego 2022

Na kongresie 2 marca 2019 nowymi współprzewodniczącymi partii zostali Marzenna Karkoszka i Kamil Żebrowski. Tym samym Janusz Palikot ostatecznie wycofał się z aktywności partyjnej[23]. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku partia zajęła stanowisko, z którego nie wynikało poparcie dla konkretnych komitetów wyborczych[24]. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku TR zdecydował o starcie wraz z szeregiem innych lewicowych ugrupowań (m.in. Wiosną, Lewicą Razem i PPS) z list SLD[25]. Znalazło się na nich kilkoro działaczy TR, m.in. były poseł Andrzej Lewandowski. Inny należący do partii były poseł Piotr Bauć wystartował (jako kandydat iPL) z listy Koalicji Obywatelskiej. Żaden z działaczy TR nie uzyskał mandatu[26].

W wyborach prezydenckich w 2020 partia w I turze nie zajęła stanowiska, zaś w II turze poparła Rafała Trzaskowskiego z PO i KO[27].

W styczniu 2023 TR podjął decyzję o samorozwiązaniu[28]. Formalnie partia została wyrejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie 23 maja 2024[29].

Program partii

edytuj

Do założeń Twojego Ruchu należały:

Partia popierała utworzenie federalnego państwa europejskiego i utworzenie wspólnej partii europejskiej. Sprzeciwia się wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych.

Liczba członków

edytuj
Liczba członków Twojego Ruchu
Rok Liczba członków
styczeń 2016 ok. 5500[30]
maj 2017 ok. 3000[31]
lipiec 2019 ok. 200[32]

Przewodniczący i przewodniczące

edytuj

Przewodniczący

edytuj
 • od 6 października 2013 do 2 marca 2019 – Janusz Palikot
 • od 2 marca 2019 do stycznia 2023 – Kamil Żebrowski

Przewodniczące

edytuj
 • od 20 czerwca 2015 do 11 czerwca 2017 – Barbara Nowacka
 • od 2 marca 2019 do stycznia 2023 – Marzenna Karkoszka

Posłowie i eurodeputowany

edytuj

Wszyscy posłowie oraz eurodeputowany TR reprezentowali wcześniej partię Ruch Palikota.

Posłowie VII kadencji (pod koniec kadencji)

edytuj

Koło poselskie Ruch Palikota:

Wcześniejsi posłowie TR w Sejmie VII kadencji:

Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji

edytuj

Zobacz też

edytuj
Zobacz też kategorię: Politycy Twojego Ruchu.

Przypisy

edytuj
 1. Poland. parties-and-elections.eu. (ang.).
 2. RACJA łączy się z Twoim Ruchem. racja.eu.
 3. Uchwała Rady Krajowej RACJI Polskiej Lewicy. racja.eu.
 4. Andrzej Rozenek: Twój Ruch zarejestrowany!. twojruch.eu.
 5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch. pkw.gov.pl.
 6. Wyniki głosowania. pkw.gov.pl.
 7. Kalisz: Z ogłoszeniem wyników koalicja przestała istnieć. interia.pl, 29 maja 2014.
 8. Kilkunastu posłów odchodzi z Twojego Ruchu. bankier.pl, 26 września 2014.
 9. Profesor Jan Hartman został wyrzucony z Twojego Ruchu. polskieradio.pl, 30 września 2014.
 10. Rząd Ewy Kopacz z wotum zaufania. „Za” głosował też Twój Ruch. tvn24.pl, 1 października 2014.
 11. Politycy Twojego Ruchu zasilą PSL. wp.pl, 18 grudnia 2014.
 12. Janusz Palikot oficjalnie kandydatem Twojego Ruchu na prezydenta. wp.pl, 14 grudnia 2014.
 13. Kazimiera Szczuka dołącza do Twojego Ruchu. onet.pl, 17 lutego 2015.
 14. Klub Twojego Ruchu przestał istnieć. rmf24.pl, 5 marca 2015.
 15. Serwis PKW – Wybory 2015.
 16. Barbara Nowacka współprzewodniczącą Twojego Ruchu. onet.pl, 20 czerwca 2015.
 17. Wspólna lista lewicowa!. twojruch.eu, 18 lipca 2015.
 18. Serwis PKW – Wybory 2015.
 19. Nowacka tłumaczy, dlaczego odeszła z Twojego Ruchu. wp.tv, 16 czerwca 2017.
 20. „Podjąłem tę decyzję, aby ostatecznie rozstać się z polityką”. tvn24.pl, 31 grudnia 2017.
 21. Sebastian Białach: Wiosna Biedronia powstała na gruzach starych partii Janusza Palikota. onet.pl, 4 lutego 2019.
 22. Koordynatorzy. nowademokracja.org.
 23. Nowi współprzewodniczący Twojego Ruchu. twojruch.eu, 4 marca 2019.
 24. Stanowisko w sprawie poparcia do Parlamentu Europejskiego. twojruch.eu, 14 maja 2019.
 25. Ruchy miejskie mogą nie pójść do wyborów z Lewicą. Śpiewak: próby podjęcia rozmów są zbywane. polsatnews.pl, 7 sierpnia 2019.
 26. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1955)
 27. Stanowisko w sprawie poparcia Kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. twojruch.eu, 8 lipca 2020.
 28. To koniec. „W styczniu podjęliśmy decyzję”. wp.pl, 13 czerwca 2023.
 29. Twój Ruch. warszawa.so.gov.pl.
 30. Barbara Nowacka: od Twojego Ruchu odchodzą osoby, ale też przychodzą nowe. polskieradio.pl, 25 stycznia 2016.
 31. Kamil Sikora: Co się dzieje z Januszem Palikotem? Sprawdziliśmy co robi po przegranej. wp.pl, 24 maja 2017.
 32. Jan Kunert: Ponad milion złotych. Jak Twój Ruch wydał w 2018 roku subwencję budżetową. tvn24.pl, 24 lipca 2019.

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj