Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego.

Rada Polityki Pieniężnej
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1998

Przewodniczący

Adam Glapiński

Adres
ul. Świętokrzyska 11/21,
Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Leszek Balcerowicz
Sławomir Skrzypek
Marek Belka
Adam Glapiński

Zadania Rady

edytuj
 • Podstawowym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność polskiego pieniądza – Rada dbać ma o stabilną, niską inflację. Stara się, by była ona jak najbardziej zbliżona do 2,5 procent, przy czym dopuszcza odchylenia o plus/minus jeden punkt procentowy.
 • Jeśli nie koliduje to z celem inflacyjnym, Rada dba też o wzrost gospodarczy;
 • Coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej i przedkładanie ich do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej;
 • Składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego
 • Ustalanie wysokości stóp procentowych NBP, m.in.
 • Ustalanie zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków;
 • Określanie górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych;
 • Zatwierdzanie planu finansowego NBP oraz sprawozdania z działalności NBP;
 • Przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego NBP;
 • Ustalanie zasad operacji otwartego rynku.

Skład Rady

edytuj

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący i dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez prezydenta, Sejm i Senat na okres 6 lat.

I kadencja (1998–2004)

edytuj

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

II kadencja (2004–2010)

edytuj

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

III kadencja (2010–2016)

edytuj

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

IV kadencja (2016–2022)

edytuj

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

V kadencja (2022–2028)

edytuj

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

Wynagrodzenie

edytuj

Członek RPP otrzymuje wynagrodzenie równe wynagrodzeniu wiceprezesa NBP[22]. Przed 1 sierpnia 2021 wynagrodzenie miesięczne wynosiło 26 476,25 PLN, zaś od 1 sierpnia 2021 wynosi 37 066,75 PLN[23][24].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Stopa procentowa – co to jest? Jak podniesienie stóp procentowych w 2022 wpływa na raty kredytów [online], www.totalmoney.pl [dostęp 2022-02-23] (pol.).
 2. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 1998 r. nr 5, poz. 52).
 3. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 1998 r. nr 5, poz. 53).
 4. a b Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 1998 r. nr 1, poz. 1).
 5. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2003 r. nr 43, poz. 636).
 6. a b c Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 53).
 7. a b c Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2004 r. nr 113-4-04 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2004 r. nr 10, poz. 143).
 8. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 56).
 9. a b Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2010 r. nr 3, poz. 14).
 10. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2010 r. nr 4, poz. 23).
 11. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2010 r. nr 8, poz. 72).
 12. Cezary Kochalski powołany do Rady Polityki Pieniężnej. prezydent.pl, 20 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-21].
 13. Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej. prezydent.pl, 18 lutego 2022. [dostęp 2022-02-21].
 14. Głosowanie nr 54 na 48. posiedzeniu Sejmu. sejm.gov.pl, 9 lutego 2022. [dostęp 2022-06-22].
 15. Cezary Kochalski powołany do Rady Polityki Pieniężnej. prezydent.pl, 20 grudnia 2019. [dostęp 2022-06-22].
 16. a b Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk członkami Rady Polityki Pieniężnej. wnp.pl, 12 stycznia 2022. [dostęp 2022-06-22].
 17. Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej. prezydent.pl, 18 lutego 2022. [dostęp 2022-06-22].
 18. Nowa członkini RPP: rząd utrudnia pracę RPP, RPP utrudnia pracę rządowi i nic z tego nie wychodzi [online], TVN24 Biznes [dostęp 2022-09-09] (pol.).
 19. a b Głosowanie nr 60 na 63. posiedzeniu Sejmu. sejm.gov.pl, 5 października 2022. [dostęp 2022-10-05].
 20. Marszałek Sejmu wręczyła zaświadczenia o wyborze do Rady Polityki Pieniężnej. sejm.gov.pl, 7 października 2022. [dostęp 2022-10-09].
 21. Senat odwołał członka Rady Polityki Pieniężnej. wnp.pl, 21 lipca 2022. [dostęp 2022-07-22].
 22. (art. 14 pkt 3 ustawy o NBP).
 23. P.A.P. Business Insider Polska, 07:02 10 Wrz, Podwyżki w Radzie Polityki Pieniężnej. Pensje wyższe o 40 proc. [online], Business Insider, 10 września 2021 [dostęp 2021-11-15] (pol.).
 24. Adam Torchała, Mocne podwyżki wynagrodzeń w Radzie Polityki Pieniężnej [online], Bankier.pl, 9 września 2021 [dostęp 2021-11-15] (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj