Komitet Kontaktowy – komitet koordynujący działalność ukraińskiej mniejszości w Polsce, działający w latach 1937-1939 we Lwowie.

Miał być on również przeciwwagą dla działalności Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego.

W skład Komitetu wchodzili:

Chociaż Komitet był organizacją konspiracyjną i nie występował oficjalnie, jego postanowienia wykonywały solidarnie wszystkie reprezentowane w nim środowiska, wraz z kontrolowaną przez nie prasą.