Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (ang. Committe on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW) - komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiony artykułem 17. Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, która weszła w życie w 1981 roku.

Zadania i uprawnieniaEdytuj

Zadaniem Komitetu jest nadzorowanie realizacji postanowień Konwencji przez państwa, które ją ratyfikowały. Organ składa się z 23 osób – niezależnych ekspertek i ekspertów z dziedziny praw kobiet, wybieranych na czteroletnie kadencje w tajnym głosowaniu, spośród kandydatek i kandydatów zgłoszonych przez państwa-strony. Wybory odbywają się na posiedzeniu państw-stron zwołanym przez Sekretarza Generalnego w siedzibie ONZ. Państwa-strony mają obowiązek przedkładać Komitetowi sprawozdanie z wykonywania Konwencji co najmniej raz na cztery lata bądź częściej, jeśli taką prośbę wystosuje Komitet[1]. Po lekturze raportu Komitet formułuje swoje rekomendacje dostosowane do sytuacji kobiet w danym państwie. Może on też wystosowywać rekomendacje generalne, skierowane do wszystkich państw-stron[2].

Zgodnie z Protokołem Dodatkowym do Konwencji pośród uprawnień Komitetu znajduje się również możliwość otrzymywania skarg od jednostek lub grup na łamanie praw kobiet ujętych w Konwencji w państwie, które ją ratyfikowało. Komitet może również rozpocząć badanie systematycznych praktyk poważnego łamania praw kobiet. Obie te możliwości mają charakter opcjonalny i wymagają akceptacji ze strony państwa, którego dotyczy sprawa[2].

Członkinie i członkowieEdytuj

Przewodnicząca

Wiceprzewodniczące

Sprawozdawczyni

Członkinie i członkowie zwykli

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Agnieszka Grzybek: Prawa kobiet w dokumentach ONZ. Warszawa: Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych – OŚKa, 1996, s. 102-103. ISBN 83-909820-2-1.
  2. a b Committee on the Elimination of Discrimination against Women. [dostęp 2012-03-26]. (ang.).