Koncerngospodarcza forma organizacji skupiającej przedsiębiorstwa o odrębnej osobowości prawnej należące do jednego właściciela[1].

Koncern powstaje na skutek koncentracji kapitału, dokonywanej zazwyczaj w drodze zakupu akcji lub udziałów innych przedsiębiorstw[2]. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład koncernu mają odrębną osobowość prawną i odrębne organy korporacyjne – w tym przede wszystkim odrębny zarząd.

Wyróżnia się dwa rodzaje powiązań tworzących koncern:

  1. koncern pionowy, w którym przedsiębiorstwa łączą się kolejno według technologicznych etapów produkcji;
  2. koncern poziomy, grupujący przedsiębiorstwa jednej branży.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj