Korona austro-węgierska

Korona austro-węgierska – jednostka walutowa Austro-Węgier w latach 1892–1918.

Korona austro-węgierska
AHK 20 coronae 1910 reverse.jpg
Złota moneta 20 koronowa z 1910
Państwo Austro-Węgry Austro-Węgry
Podział 1 korona = 100 halerzy
Symbol K, kr
Monety 1, 2, 10, 20 halerzy, 1, 2, 5, 10, 20, 100 koron
Banknoty 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 10 000 koron
Bank centralny Bank Austro-Węgierski (Oesterreichisch-Ungarische Bank)
Mennica Wiedeń, Kremnica
Napisy w językach Przedlitawii na banknocie 50 koron austro-węgierskich

HistoriaEdytuj

Korona austro-węgierska została wprowadzona do obiegu w 1892, w związku z reformą walutową mającą zastąpić srebrnego guldena austriackiego. Ostra dysproporcja między guldenem mającym oparcie w srebrze (którego ceny były nieproporcjonalnie niższe od cen złota), a obcymi walutami opartymi na złocie przynosiła Austrii spore straty w handlu i wymianie międzynarodowej. Zjawisko to pogłębiło się na początku lat 70. XIX w., kiedy Niemcy i kraje skandynawskie również przyłączyły się do systemu waluty złotej. W tym okresie prawie wszystkie kraje Europy i Stanów Zjednoczonych przyjęły już system waluty złotej. Wprowadzenie nowej waluty opartej na złocie stało się więc dla Austro-Węgier nieodzowną koniecznością.

Guldeny wymieniano na korony w relacji 1:2[1]. Wymiana nie została przyjęta przez ludność monarchii z entuzjazmem i jeszcze przez wiele lat po wprowadzeniu korony wielu mieszkańców Austro-Węgier nadal liczyło w guldenach, do których byli przywiązani od dziesięcioleci. Korona o masie 5g odpowiadała 4.175 g srebra próby 835/1000[2] i dzieliła się w Austrii na 100 halerzy, na Węgrzech na 100 fillérów. Emitentem nowej waluty był powołany do życia w 1878, a utworzony w 1880 Bank Austro-Węgierski (Oesterreichisch-Ungarische Bank), który jednak nie był zobowiązany do wymiany emitowanych przez siebie banknotów na złoto[2]. W latach 1900–1918 bank ten emitował wspólne dla Przedlitawii i Zalitawii banknoty (do 1900 w obiegu były nadal stare banknoty guldenowe), oraz w latach 1892–1918 odrębne monety: inne dla krajów austriackich, inne dla krajów Korony Świętego Stefana.

Monety austriackie wybijane były w mennicach w Wiedniu (bez jakichkolwiek oznaczeń) i w Kremnicy (oznaczane literami KB)[2]. Na banknotach zwykle na awersie umieszczone były napisy w języku niemieckim i językach Przedlitawii, najczęściej w kolejności: czeski, polski, rusiński, włoski, słoweński, chorwacki, serbski i rumuński. Na rewersie umieszczone były napisy w języku węgierskim. Węgrzy nie dopuszczali napisów w innych językach Zalitawii. Większość z nich była jednak umieszczona na awersie banknotów, czyli na stronie austriackiej (chorwacki, serbski, rumuński i rusiński), z tego powodu, że narodowości te zamieszkiwały również Przedlitawię. Zabrakło jedynie napisów w języku słowackim, ponieważ Słowacy nie mieszkali w Przedlitawii.

W następstwie Wielkiej Wojny doszło do znacznego pogorszenia kursu korony i wyparcia z obiegu monet srebrnych i złotych przez pieniądz papierowy. W schyłkowych latach wojny z rynku pieniężnego zaczęły znikać nawet drobne monety wykonane z metali nieszlachetnych, co spowodowało wydanie monet halerzowych bitych z żelaza, a w końcu nawet dochodziło do tego, że rozrywano banknoty mniejszych nominałów na połówki lub ćwiartki, aby zrekompensować nimi brak bilonu. Wydatki wojenne Austro-Węgier były tylko w niewielkiej części finansowane z podatków, a większość funduszy pochodziła z obligacji wojennych. Rosło zadłużenie rządu, kładąc się cieniem na kondycję Banku Austro-Węgierskiego. Wartość pieniędzy pozostających w obiegu niemal eksplodowała z 3,4 miliarda koron w okresie poprzedzającym wybuch wojny, do 42,6 miliarda podczas trwania wojny. Pociągnęło to za sobą natychmiastowy szesnastokrotny wzrost cen w okresie trwania wojny. Władze doprowadziły do zwiększenia inflacji poprzez masowe drukowanie pieniędzy.

BanknotyEdytuj

Banknoty austro-węgierskie w walucie koronowej wyemitowane do rozpadu monarchii w 1918 r.[3]
Nominał Awers Rewers Wymiary Rok wydania Autor projektu
1 korona 113 x 68 mm 1916 Hans Schramm
2 korony 113 x 68 mm 1914 Josef Pfeiffer
Rudolf Rössler
2 korony 124 x 83 mm 1917 Rudolf Junk
Rudolf Rössler
10 koron 120 x 80 mm 1900 Rudolf Rössler
10 koron 135 x 80 mm 1904 Josef Pfeiffer
Rudolf Rössler
10 koron 150 x 80 mm 1915 Josef Pfeiffer
20 koron 135 x 90 mm 1900 Rudolf Rössler
20 koron 150 x 90 mm 1907 Josef Pfeiffer
Rudolf Rössler
20 koron 150 x 90 mm 1913 Josef Pfeiffer
25 koron 135 x 80 mm 1918 Rudolf Rössler
50 koron 150 x 100 mm 1902 Rudolf Rössler
50 koron 160 x 100 mm 1914 Josef Pfeiffer
100 koron 165 x 110 mm 1902 László Hegedűs
100 koron 163 x 108 mm 1910 Koloman Moser
100 koron 163 x 108 mm 1912 Josef Pfeiffer
200 koron 168 x 100 mm 1918 Rudolf Rössler
1000 koron 194 x 129 mm 1902 Heinrich Lefler
Rudolf Rössler
10000 koron 192 x 128 mm 1918 Heinrich Lefler
Rudolf Rössler

Po rozpadzie monarchiiEdytuj

Korona austro-węgierska obowiązywała na całym terytorium monarchii do 1918, a w samej Austrii (po rozpadzie Austro-Węgier po I wojnie światowej) do 20 grudnia 1924, kiedy zastąpił ją szyling austriacki (wymieniany po kursie 10 000 koron = 1 szyling). W Austrii od marca 1919 r. banknoty koronowe były stemplowane nadrukiem Deutschösterreich, aby odróżnić je od banknotów używanych nadal w krajach sukcesyjnych monarchii, które już wcześniej wdrożyły takie procedury (Królestwo SHS w styczniu 1919 r., a Czechosłowacja w lutym). Nie udało się jednak doprowadzić do stabilizacji kursu korony. Wymiana korony na szylingi spowodowana była szalejącą hiperinflacją, która wymknęła się spod kontroli latem 1921 r., i gwałtownym spadkiem wartości korony. Na sytuację tę wpłynęła klęska Austro-Węgier w wojnie, załamanie się produkcji przemysłowej i klęska nieurodzaju w rolnictwie. Na dodatek gospodarka austriacka musiała dopasować się do nowych warunków polityczno-gospodarczych stworzonych przez upadek monarchii i utratę większości terytorium tego do niedawna rozległego kraju: mała Austria została odcięta od krajowych źródeł surowców, które teraz musiała sprowadzać z zagranicy. Podobnie zmuszona została do importu energii i żywności. Subsydia na żywność, wydatki administracyjne i zasiłki socjalne w znacznym stopniu obciążały budżet młodej republiki i prowadziły do nieustannego powiększania się deficytu finansowego, co z kolei prowadziło do dewaluacji korony i galopującej inflacji. Doszło do tego, że w 1922 r. Austriacy zaczęli drukować banknoty o nominale 500 tysięcy koron.

 
Banknot tysiąckoronowy z nadrukiem Deutschösterreich

Banknoty w walucie koronowej wydane w Austrii po rozpadzie Austro-Węgier w 1918 r. i będące środkiem płatniczym jedynie na terytorium Republiki Austrii:

 • 1 korona (1922)
 • 2 korony (1922)
 • 10 koron (1922)
 • 20 koron (1922)
 • 100 koron (1922)
 • 1000 koron (1922)
 • 5000 koron (1922)
 • 10 000 koron (1924)
 • 50 000 koron (1922)
 • 100 000 koron (1922)
 • 500 000 koron (1922)

Korona austro-węgierska była w użyciu także w państwach powstałych po rozpadzie Austro-Węgier (w Polsce używana była na terenie Galicji, Śląska Cieszyńskiego i południowej części byłej Kongresówki znajdującej się w latach 1915–1918 pod okupacją austriacką) do czasu wprowadzenia tam własnych walut narodowych (korony czechosłowackiej w 1919, w 1920 serbskiego dinara, później przekształconego w dinar jugosłowiański i w 1927 węgierskiego pengő). Na Węgrzech i w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców bezpośrednio przed wprowadzeniem nowych środków płatniczych w obiegu były przestemplowane banknoty koron austro-węgierskich nazywane odpowiednio koronami węgierskimi i koronami serbochorwacko-słoweńskimi.

W Polsce decyzją Sejmu z 15 stycznia 1920 ustalono kurs wymiany na 100 koron za 70 marek polskich. Wymianę zakończono w maju 1920.

MonetyEdytuj

W tabeli przedstawione są wszystkie monety austriackie w walucie koronowej wybijane w latach 1892–1918 z pominięciem złotej 20 koronówki z wizerunkiem cesarza Karola I. Moneta ta została wybita w 1918 r. w nakładzie 2 tys. egzemplarzy (złoto próby 900, waga 6,775 g), a następnie przetopiona. Zachował się jeden egzemplarz tej najprawdopodobniej najrzadszej monety austriackiej[4].

Monety austriackie w walucie koronowej, 1892-1918[5][6]
Nominał Rok wydania Materiał Waga Średnica Wizerunek Nominał Rok wydania Materiał Waga Średnica Wizerunek
1 halerz 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 brąz 1,66 g 17 mm 1 halerz 1916 (jak poprzednie, lecz z herbem Austrii, zamiast dotychczasowego Habsburgów na piersi orła) brąz 1,66 g 17 mm
2 halerze 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 brąz 3,32 g 19 mm 2 halerze 1916, 1917, 1918 żelazo 2,77 g 17 mm
10 halerzy 1892, 1893, 1894, 1895, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 nikiel 3,0 g 19 mm 10 halerzy 1915, 1916 miedzionikiel 3,0 g 19 mm
10 halerzy 1916 (jak poprzednia, lecz z uproszczonym herbem Habsburgów na piersi orła) miedzionikiel 3,0 g 19 mm 20 halerzy 1892, 1893, 1894, 1895, 1907, 1908, 1909, 1911, 1914 nikiel 4,0 g 21 mm
20 halerzy 1916, 1917, 1918 żelazo 3,33 g 21 mm 1 korona 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907 srebro 835 5,0 g 23 mm
1 korona 1908 (60 rocznica panowania Franciszka Józefa I) srebro 835 5,0 g 23 mm 1 korona 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 (jak 1 korona z lat 1892–1907, lecz ze zmienionym wizerunkiem cesarza Franciszka Józefa I) srebro 835 5,0 g 23 mm
2 korony 1912, 1913 srebro 835 10,0 g 27 mm 5 koron 1900, 1907 srebro 900 24,0 g 36 mm
5 koron 1908 (60 rocznica panowania Franciszka Józefa I) srebro 900 24,0 g 36 mm 5 koron 1909 (jak 5 koron z 1907 r., lecz z powiększonym wizerunkiem Franciszka Józefa I) srebro 900 24,0 g 36 mm
10 koron 1892, 1893, 1896, 1897, 1905, 1906 złoto 900 3,3875 g 19 mm 10 koron 1908 (60 rocznica panowania Franciszka Józefa I) złoto 900 3,3875 g 19 mm
10 koron 1909 (jak monety z lat 1892–1906, lecz ze zmienionym wizerunkiem Franciszka Jozefa I) złoto 900 3,3875 g 19 mm 10 koron 1909, 1910, 1911, 1912 (jak poprzednia, lecz z powiększonym wizerunkiem Franciszka Józefa I) złoto 900 3,3875 g 19 mm
20 koron 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 złoto 900 6,7751 g 21 mm 20 koron 1908 (60 rocznica panowania Franciszka Józefa I) złoto 900 6,7751 g 21 mm
20 koron 1909 (jak monety z lat 1892–1905, lecz ze zmienionym wizerunkiem Franciszka Józefa I) złoto 900 6,7751 g 21 mm 20 koron 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 (jak monety z lat 1892–1905, lecz z powiększonym wizerunkiem Franciszka Józefa I) złoto 900 6,7751 g 21 mm
20 koron 1916 (jak poprzednia, lecz z uproszczonym herbem Habsburgów na piersi orła) złoto 900 6,7751 g 21 mm 100 koron 1908 (60 rocznica panowania Franciszka Józefa I) złoto 900 33,8753 g 37 mm
100 koron 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 złoto 900 33,8753 g 37 mm

PrzypisyEdytuj

 1. Dr Helmut Jungwirth: 2500 Jahre Geldgeschite, broszura Narodowego Banku Austrii i Muzeum Pieniądza, s. 19.
 2. a b c Józef Szwagrzyk: Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990, s. 274.
 3. Austriacki Bank Narodowy.
 4. Schön Günter i Schön Gerhard: Welt Münzkatalog, 20. & 21. Jahrhundert, 1900-2008, s. 1456.
 5. Chester Krause, Clifford Mishler: Standard Catalog of World Coins, 19th Century Edition, 1801-1900.
 6. 2010 Standard Catalog of World Coins 1901-2000, Iola 2009, s. 122–125.

BibliografiaEdytuj

 • 2010 Standard Catalog of World Coins 1901-2000, Thomas Michael, George S Čuhaj, Serge Huard, wyd. 37th official ed, Iola: Krause Publications, 2009, ISBN 978-0-89689-814-1, OCLC 233931149.
 • Dr Helmut Jungwirth: 2500 Jahre Geldgeschite, broszura Narodowego Banku Austrii i Muzeum Pieniądza (Oesterreichische Nationalbank und Geldmuseum), ok. 1990 r.
 • Chester Krause, Clifford Mishler: Standard Catalog of World Coins, 19th Century Edition, 1801-1900, Iola 1997, ​ISBN 0-87341-427-6​.
 • Schön Günter i Schön Gerhard: Welt Münzkatalog, 20. & 21. Jahrhundert, 1900-2008, Monachium 2009, Battenberg Verlag. ​ISBN 978-3-86646-036-2​.
 • Józef Szwagrzyk: Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990, Ossolineum. ​ISBN 83-04-01123-9​.
 • Austriacki Bank Narodowy