Korona protetyczna

Korona (błędnie potocznie zwana koronką) – stałe uzupełnienie protetyczne odtwarzające znaczny ubytek korony klinicznej zęba. Korony mogą być wykonywane ze stopu metalowego, akrylu, stopu metalowego licowanego (pokrywanego od widocznej strony licowej korony) akrylem, kompozytem lub ceramiką; stosuje się również korony pełnoceramiczne bez podbudowy metalowej, wytwarzane za pomocą technologii CAD/CAM. Korona protetyczna bywa również częścią mostu protetycznego, którego wykonanie umożliwia uzupełnianie braków międzyzębowych.

Zęby 1,5 rocznego dziecka przed i po nałożeniu koron na zęby mleczne

Trwałość koron szacowana jest na 10 lat, jednak często pełnią one swą funkcję znacznie dłużej.

Korony tymczasowe, wykonane z materiałów kompozytowych lub stopu aluminium, zakładane są pacjentom oczekującym na wykonanie korony stałej, zwykle nie dłużej niż kilka tygodni.

Korony protetyczne można stosować zarówno na zęby stałe jak i mleczne. Małym dzieciom korony nakłada się w narkozie.