Koronarografia

Koronarografiaangiografia tętnic wieńcowych. Badanie polegające na podaniu do tętnic wieńcowych kontrastu, umożliwiającego uwidocznienie ich za pomocą promieniowania rentgenowskiego, stosowane szeroko w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym badaniem służącym do kwalifikacji pacjentów do wszczepiania pomostów omijających oraz do zabiegów PCI.

Schemat działania podczas koronarografii

WskazaniaEdytuj

 • Rozpoznanie lub wykluczenie choroby wieńcowej i ocena zaawansowania i lokalizacji zmian w tętnicach wieńcowych poprzedzająca wybór metody rewaskularyzacji u pacjentów z:
  • podejrzeniem istotnych klinicznie zmian w tętnicach wieńcowych
  • rozpoznaną stabilną dławicą piersiową
  • zawałem serca z uniesieniem ST (STEMI)
  • ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia ST z grupy dużego ryzyka
  • nawrotem niedokrwienia po zabiegu rewaskularyzacyjnym
  • wadami zastawkowymi
  • niewydolnością serca o prawdopodobnej etiologii niedokrwiennej
  • rozwarstwieniem lub tętniakiem aorty wstępującej, o ile informacja o stanie tętnic wieńcowych jest istotna dla dalszego postępowania
  • kardiomiopatią przerostową z dławicą piersiową
  • przebytym NZK o nieznanej etiologii
 • Diagnostyka wad rozwojowych tętnic wieńcowych

PrzeciwwskazaniaEdytuj

 • Jedynym przeciwwskazaniem bezwzględnym jest brak świadomej zgody pacjenta na zabieg.

Przeciwwskazania względne:

Poszukiwane są metody nieinwazyjne, które ograniczyłyby konieczność stosowania koronarografii, mające takie same zalety diagnostyczne. Do takich metod należałaby tomografia komputerowa serca[1].

Przebieg zabiegu koronarografiiEdytuj

Koronarografię można wykonać od tętnicy promieniowej („z ręki”) lub udowej.

PowikłaniaEdytuj

Możliwe powikłania:

PrzypisyEdytuj

 1. Marc Dewey, Matthias Rief, Peter Martus et al: Evaluation of computed tomography in patients with atypical angina or chest pain clinically referred for invasive coronary angiography: randomised controlled trial. British Medical Journal, Published 24 October 2016. [dostęp 2016-10-25].