Kosztorysant

zawód

Kosztorysant – osoba sporządzająca kosztorys w procesie kosztorysowania. Osoba ta może wykonywać zawód kosztorysanta lub wykonywać kosztorys okazjonalnie z potrzeby chwili.

KosztorysanciEdytuj

Zawód kosztorysantaEdytuj

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności zawód kosztorysant budowlany (wprowadzony po raz pierwszy załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. poz. 1868 - Dz.U. Nr 222) ujmuje pod symbolem 311201 według następującej hierarchizacji:

  • 3 – technicy i inny średni personel
  • 31 – średni personel techniczny
  • 3112 – technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni
  • 311201 – kosztorysant budowlany

W ISCED (Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych, przyjętej na 29 sesji UNESCO w 1987 r.) został ujęty w trzecim poziomie kwalifikacji odniesionym do czwartego poziomu wykształcenia uzyskiwanego w szkole policealnej oraz odniesionym do trzeciego poziomu wykształcenia uzyskiwanego w technikum.

Kosztorysanci budowlaniEdytuj

W budownictwie kosztorysantem jest najczęściej inżynier budownictwa w odpowiedniej specjalności, a czasem także architekt. Zagadnienia związane z kosztorysowaniem włączone są w program większości kierunków studiów budowlanych i architektonicznych oraz pokrewnych w ramach przedmiotów dotyczących organizacji w budownictwie. Obecne[kiedy?] prawo nie wymaga specjalnych uprawnień do pełnienia funkcji kosztorysanta, w związku z czym teoretycznie kosztorys może sporządzić każdy, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów szczególnych takich jak np. wymogi UE dla inwestycji finansowanych ze środków unijnych i innych.

Rzeczoznawcy majątkowiEdytuj

Kosztorysantem może być rzeczoznawca majątkowy w ramach prowadzonej wyceny nieruchomości. W tym przypadku kosztorysowanie jest tylko jednym z etapów tworzenia większego dokumentu, jakim jest operat szacunkowy. Rzeczoznawca majątkowy nie wykonuje więc – na ogół – zawodu kosztorysanta, lecz w określonych podejściach szacowania nieruchomości wykonuje tę funkcję jako wynikającą z metody i techniki tworzenia innego niż kosztorys dokumentu.

Rzeczoznawcy kosztorysowiEdytuj

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych nadaje tytuł rzeczoznawcy kosztorysowego. Stowarzyszenie to opracowało także Kodeks rzeczoznawcy obowiązujący osoby posiadające ten tytuł.

OrganizacjeEdytuj

Kosztorysanci, jak niemal każda grupa zawodowa, integruje się w ramach struktur organizacji i stowarzyszeń zawodowych:

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj