Koszty stałe

Koszty stałe (ang. fixed cost) – koszty, które są niezależnie od wielkości produkcji (nie zmieniają się wraz ze zmianami rozmiarów produkcji i są ponoszone nawet jeżeli przedsiębiorstwo nic nie produkuje).

Przykładami kosztów stałych mogą być np. opłaty czynszowe, płace strażników i służb administracyjnych.

Podział kosztów na koszty stałe i zmienne ma sens wyłącznie dla krótkiego okresu. W długim okresie wszystkie koszty w przedsiębiorstwie mogą być bowiem zmienne (np. przedsiębiorstwo nieprodukujące żadnych wyrobów może po pewnym czasie zwolnić pracowników, sprzedać maszyny i posiadane nieruchomości).

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj