Koszty zmienne (ang. variable costs) – koszty, które zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji[1] (przy czym pojęcie „produkcji” nie ogranicza występowania tej kategorii kosztów do podmiotów produkcyjnych). Kosztami zmiennymi są np. koszty zużycia surowców czy energii.

Ponieważ koszty całkowite (ang. total costs) równają się sumie kosztów stałych (ang. fixed costs) i kosztów zmiennych, stąd można powiedzieć, że koszty zmienne obejmują te wszystkie rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie, które nie wchodzą w skład kosztów stałych. Informacje o kosztach zmiennych i stałych wykorzystywane są na potrzeby podejmowania decyzji krótkookresowych oraz rachunku kosztów zmiennych. Od 2002 roku w Polsce podział ten stosuje się w rachunkowości finansowej do obliczania kosztu wytworzenia.

Przypisy edytuj

  1. N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor: Mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2022, s. 208. ISBN 978-83-208-2478-0.

Bibliografia edytuj

  • Samuelson A.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, PWN, Warszawa, 2007.
  • Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2001.
  • Varian H. R., Mikroekonomia – kurs średni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.