Koszty zmienne

Koszty zmienne (ang. variable costs) – koszty, które zmieniają się wraz ze zmianą wielkości wolumenu działalności przedsiębiorstwa (często spotyka się tu pojęcie "produkcji" mylnie zawężając istnienie kosztów zmiennych i stałych tylko do jednostek produkcyjnych). Kosztami zmiennymi są np. koszty zużycia surowców czy energii.

Ponieważ koszty całkowite (ang. total costs) równają się sumie kosztów stałych (ang. fixed costs) i kosztów zmiennych, stąd można powiedzieć, że koszty zmienne obejmują te wszystkie rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie, które nie wchodzą w skład kosztów stałych. Informacje o kosztach zmiennych i stałych wykorzystywane są na potrzeby podejmowania decyzji krótkookresowych oraz rachunku kosztów zmiennych. Od 2002 roku w Polsce podział ten stosuje się w rachunkowości finansowej do obliczania kosztu wytworzenia.

BibliografiaEdytuj

  • Samuelson A.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, PWN, Warszawa, 2007
  • Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2001
  • Varian H. R., Mikroekonomia – kurs średni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002