Kraj rozwinięty – kraj o wysokim poziomie rozwoju, głównie gospodarczego.

Poziom rozwinięcia państw według liczby punktów WRS (2014)[1]:

     bardzo wysoki (kraj rozwinięty)

     wysoki (kraj rozwijający się)

     średni (kraj rozwijający się)

     niski (kraj słabo rozwinięty)

     brak danych

Wskaźnik rozwoju społecznego (2007, publikacja 05.10.2009)

     0,950 i powyżej

     0,900–0,949

     0,850–0,899

     0,800–0,849

     0,750–0,799

     0,700–0,749

     0,650–0,699

     0,600–0,649

     0,550–0,599

     0,500–0,549

     0,450–0,499

     0,400–0,449

     0,350–0,399

     poniżej 0,350

     brak danych

Kryteria edytuj

Nie ma powszechnie przyjętego kryterium uznania danego kraju za rozwinięty lub nie, ale głównymi wyznacznikami są PKB per capita oraz wskaźnik rozwoju społecznego (WRS).

Co roku publikowana jest lista państw ułożonych według poziomu rozwoju i podzielonych między cztery grupy rozwojowe: kraje bardzo wysoko rozwinięte (wśród nich Polska), kraje wysoko rozwinięte, kraje średnio rozwinięte i kraje słabo rozwinięte. Oceny kraju dokonuje się na podstawie analizy ogólnej państwa, przy czym najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę przy klasyfikacji państw do rankingu WRS są: edukacja, służba zdrowia, jakość życia i dochód per capita.

Istnieją także inne indeksy poza wskaźnikiem rozwoju społecznego, lecz ten jest najbardziej znany.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj