Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarczaorganizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 579), powstała na bazie Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

Krajowa Izba Gospodarcza
Polish Chamber of Commerce
Polnische Wirtschaftskammer
Chambre Polonaise de Commerce
Camara de Comercio de Polonia
Польська господарча палата
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 1989
Rodzaj stowarzyszenia izba gospodarcza
Status związek pracodawców
Prezes Andrzej Arendarski
Członkowie 160 organizacji gospodarczych
brak współrzędnych
Strona internetowa
Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza zrzesza, na zasadzie dobrowolności, izby gospodarcze (branżowe i bilateralne) oraz inne organizacje gospodarcze i społeczne, których przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Zrzesza blisko 160 organizacji biznesowych.

Historia i działaniaEdytuj

W 1993, w celu stworzenia zaplecza naukowego dla swojej działalności założyła Fundację Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (IBnDiPP).

Działa na rzecz promocji i poprawy wizerunku Polski na świecie. Należy do Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo-Przemysłowych (European Chambers of Commerce and Industry) „Eurochambers” w Brukseli, oraz do Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce – ICC) w Paryżu.

W 2009 Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała obchody jubileuszu 200-lecia samorządu gospodarczego w Polsce, ogłaszając rok 2009 „Rokiem Samorządu Gospodarczego”.

ZadaniaEdytuj

Do zadań Krajowej Izby Gospodarczej należy:

  • reprezentowanie interesów swoich członków i podmiotów gospodarczych wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych;
  • działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego w Polsce;
  • współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej, w tym także w zakresie handlu zagranicznego;
  • inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej;
  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej;
  • rozwój i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników;
  • kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych;
  • wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą przez Radę Ministrów.

Jednostki zależneEdytuj

  • Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

Linki zewnętrzneEdytuj