Krenon – zespół organizmów zasiedlających źródła (krenal). W skład krenonu wchodzą wyspecjalizowane krenobionty (np. Parachiona picicornis, Crunoecia irrorata), gatunki preferujące źródła (krenofile) (np. Plectrocnemia conspersa, Potamophylax nigricornis), jak i gatunki wód podziemnych (stygofauna).

Zobacz teżEdytuj