Plectrocnemia conspersa

Plectrocnemia conspersa - chruścik (Insecta: Trichoptera) z rodziny Polycentropodidae. Larwy żyją w źródłach (krenal) oraz małych strumieniach (rhitral, epirhitral), głównie śródleśnych. Larwy są drapieżne, zjadają drobne organizmy wodne, budują lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. Sieć zbudowana jest z nici jedwabnych. Postacie doskonałe (imago) spotykane są w pobliżu zbiorników wodnych, aktywne wieczorem i w nocy, przylatują do światła.

Plectrocnemia conspersa
Ilustracja
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ stawonogi
Podtyp tchawkowce
Gromada owady
Rząd chruściki
Rodzina Polycentropodidae
Rodzaj Plectrocnemia
Gatunek plectrocnemia conspersa

Gatunek ten występuje w całej Europie, larwy zasiedlają źródła i strefę rhitronu (Botosaneanu i Malicky 1978). Limneksen.

Na Pojezierzu Pomorskim larwy bardzo rzadko spotykane w jeziorach lobeliowych, na dnie mulistym, w pobliżu ujścia strumienia. Larwy liczne we wszystkich typach źródeł, w tym różnego typu limnokrenach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, spotykane we wszystkich typach wód w Karkonoszach, także w stawach wysokogórskich (1120 - 1240 m n.p.m.) oraz dolinnych (400 - 500 m n.p.m.).

W Finlandii liczne w małych potokach i rowach oraz oligotroficznych częściach niektórych jezior. W ciekach i jeziora Łotwy, dla jezior podawane tylko imagines, np. przy strumieniu wpadającym do jeziora. Według niektórych badaczy larwy mogą występować na dnie kamienistym jezior. W Niemczech P. conspersa żyje w małych strumieniach z niewielkim przepływem, lecz występuje również w małych jeziorach i wypływach jezior. Larwy spotykane w stawach górskich w Rumunii.

Bibliografia: