Kreoloid (ang. creoloid) – język wykazujący pewne cechy mowy kreolskiej, ale niewywodzący się z pidżynu[1]. Typowym przykładem kreoloidu jest niska forma angielszczyzny singapurskiej, czyli singlish[1][2]. Cechy kreoloidu można znaleźć także w języku afrikaans, który jest pochodną niderlandzkiego, poddaną wpływom kontaktu językowego[1].

Pojęcie kreoloidu wprowadził językoznawca John Platt, który opisywał zróżnicowanie języka angielskiego w Singapurze, przybierające formę kontinuum kreolskiego[2]. Platt zauważył, że mowa singlish wykazuje zbieżności z językami kreolskimi oraz wyraźną odrębność względem standardowej angielszczyzny[2]. Wyróżnił także szereg cech kreoloidów[2]. W przeciwieństwie do właściwych języków kreolskich kreoloidy nie powstają w wyniku kreolizacji[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Jan Pokorný, Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura, Grada Publishing a.s., 2010, s. 137, ISBN 978-80-247-2843-8 (cz.).
  2. a b c d e Marcin Walczyński, Creoloids and the Typology of Contact Languages, „Anglica Wratislaviensia”, XLVI, 2008, s. 149–157 (ang.).