Kryterium uplastycznienia

Kryterium uplastycznienia albo inaczej warunek plastyczności umożliwia w wypadku złożonego stanu naprężenia określenie czy materiał przekroczył granicę plastyczności.

Bardziej znane warunki:

  • kryterium HMH (Hubera-Misesa-Hencky'ego)
  • kryterium Druckera-Pragera
  • kryterium Mohra-Coulomba

Kryterium uplastycznienia jest często tożsame z hipotezą wytężeniową, gdyż dla pewnej grupy materiałów osiągnięcie granicy plastyczności oznacza zniszczenie materiału.