Krzemiany łańcuchowe

Krzemiany łańcuchowe – rodzaj krzemianów. Głównym motywem strukturalnym krzemianów jest czworościan z jednym atomem krzemu w centrum i czterema atomami tlenu na wierzchołkach. Czworościany mogą występować pojedynczo lub łączą się ze sobą, mając wspólny jeden lub więcej atomów tlenu. W krzemianach łańcuchowych czworościany tworzą łańcuchy w taki sposób, że każdy czworościan łączy się z dwoma innymi. Odpowiadają ogólnemu wzorowi X,Y(Si2O6) gdzie X i Y są kationami metali dwu-i trójwartościowymi). Te pojedyncze łańcuchy złączone są ze sobą czasami w kierunku bocznym poprzez wspólne atomy tlenu w łańcuchy podwójne, które odpowiadają ogólnej formule X,Y(Si4O11) gdzie X i Y są kationami metali. Minerały tej grupy tworzące pojedyncze łańcuchy to pirokseny.

łańcuch pojedynczy - pirokseny
łańcuch podwójny - amfibole

Przykłady minerałów z grupy krzemianów łańcuchowych:

BibliografiaEdytuj

  • Podręczny Leksykon Przyrodniczy - Minerały i kamienie szlachetne
  • Atlas mineralogii