Otwórz menu główne

Krzysztof Szlichtyng

kaznodzieja ariański

Krzysztof Szlichtyng (Schlichting) (ur. po 1620, zm. po 1684) – kaznodzieja braci polskich, teolog i pastor zboru braci polskich.

Krzysztof Szlichtyng był synem Jonasza Szlichtynga, szlachcica polskiego i teologa braci polskich oraz Anny Lubienieckiej (córka Jana). Jego krewną była Marianna Lehndorff ze Szlichtyngów w Sztynorcie. Kształcił się w szkołach ariańskich w Rakowie i Lusławicach oraz na uniwersytecie we Frankfurcie i przypuszczalnie w Lejdzie.

Krzysztof Schlichtyng był kaznodzieją braci polskich w Prusach, a po śmierci Krzysztofa Crella-Spinowskiego od 1680 był ministrem zboru w Kosinowie, gdzie też przez kilka lat był rektorem miejscowej szkoły.

Syn Krzysztofa, dwojga imion Krzysztof Jonasz Szlichtyng, po studiach na Albertynie i we Frankfurcie był również kaznodzieją.

BibliografiaEdytuj

  • Tadeusz Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych, i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, L-Ż, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1988.