Krzysztof Szlichtyng

kaznodzieja ariański

Krzysztof Szlichtyng (Schlichting) (zm. po 1684 przed 1712) – kaznodzieja braci polskich, teolog i pastor zboru braci polskich.

Krzysztof Szlichtyng
Data urodzenia po 1620
Data śmierci po 1684 przed 1712
Pastor zboru Braci Polskich w Kosinowie
Okres sprawowania 1680-1684
Wyznanie unitarianizm
Kościół Bracia Polscy

Krzysztof Szlichtyng był najprawdopodobniej wnukiem Jonasza Szlichtynga, szlachcica polskiego i teologa braci polskich oraz Anny Lubienieckiej (córka Jana). Jego krewną była Marianna Lehndorff ze Szlichtyngów w Sztynorcie. Kształcił się w szkołach ariańskich w Rakowie i Lusławicach oraz na uniwersytecie we Frankfurcie i przypuszczalnie w Lejdzie.

Krzysztof Schlichtyng był kaznodzieją braci polskich w Prusach, a po śmierci Krzysztofa Crella-Spinowskiego od 1680 był pastorem zboru w Kosinowie, gdzie też przez kilka lat był rektorem miejscowej szkoły.

Potomkiem Krzysztofa był Krzysztof Jonasz Szlichtyng (zm.1803), po studiach na Albertynie i we Frankfurcie był ostatnim pastorem tego zboru do 1803 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Tadeusz Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych, i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, L-Ż, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1988.