Księga Jubileuszów

księga Starego Testamentu

Księga Jubileuszów – dzieło należące do żydowskiej literatury religijnej typu midraszowego datowane na połowę II wieku przed Chrystusem. Zawiera homiletyczne i symboliczne wyjaśnienia do wszystkich rozdziałów początku Pięcioksięgu, od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju do trzynastego rozdziału Księgi Wyjścia. W chrześcijaństwie jest zaliczane do apokryfów Starego Testamentu, choć Etiopski Kościół Ortodoksyjny włączył go do swego kanonu Biblii.

Czas powstania i nazwy edytuj

Tekst powstał w języku hebrajskim w środowisku palestyńskim. Jest dziełem wczesnego pokolenia faryzeuszy. Datuje się go na połowę II wieku p.n.e. Tytuł księgi został wzięty od kończących ją przepisów odnośnie do świętowania jubileuszów i szabatów. Nadawano jej również inne nazwy, m.in. Mała Księga Rodzaju, Apokalipsa Mojżesza, Testament Mojżesza, Życie Adama, Księga czterdziestu dziewięciu okresów[1][2].

Charakter i zawartość edytuj

Tekst jest zbiorem midraszy, czyli homiletycznych i legendarnych, symbolicznych objaśnień do poszczególnych rozdziałów całej Księgi Rodzaju oraz Księgi Wyjścia do trzynastego rozdziału. Można w nim znaleźć zarówno gatunek midrasz-hagada jak i midrasz-halacha[2]. W chrześcijaństwie Księga Jubileuszów jest zaliczana do apokryfów Starego Testamentu, choć Etiopski Kościół Ortodoksyjny włączył ją do swego kanonu Biblii[1].

Treść Księgi tworzą parafrazy Księgi Rodzaju. Zawiera wiele wątków apokryficznych, inspirowanych zwłaszcza Księgą Henocha. Księga mówi m.in. o widzeniu, które miał otrzymać Mojżesz od Boga na górze Synaj[1]. W rozdziale 23,17 występują wątki milenarystyczne, którymi inspirował się m.in. św. Justyn[3].

Przypisy edytuj

  1. a b c Apokryfy Starego Testamentu. Ryszard Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2006, s. 259-261. ISBN 83-7146-142-9.
  2. a b Klausner 1955 ↓, s. 302n.
  3. Daniélou 2002 ↓, s. 337-339.

Bibliografia edytuj

  • Jean Daniélou: Teologia judeochrześcijańska. Historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim. Stanisław Basista (przekład). Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002, s. 479, seria: Myśl Teologiczna 39.
  • Joseph Klausner: The Messianic Idea in Israel. From Its Beginning to the Completion of the Mishnah. W. F. Stinespring (przekład z 3 wydania hebrajskiego). Nowy Jork: Macmillian Company, 1955, s. 543.
  • Księga Jubileuszów. W: Rosik, Mariusz ks., Rapoport, Icchak rabin: Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. Wrocław: Tum Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2009, s. 59-60, seria: Bibliotheca Biblica.