Kszatrija (dewanagari क्षत्रिय, trl. kṣatriya) – członek drugiej najwyższej warny w hinduizmie. Należeli do niej rycerze oraz władcy i rządcy. Głównym celem, do którego powinien dążyć kszatrija jest dharma.

Bhagawadgita wymienia cechy, jakimi kszatrijowie winni się odznaczać:

Dzielność, męstwo, hart, dostojeństwo, silna wola, szybkość decyzji, zręczność, stanowczość, a także niezdolność do ucieczki z pola bitwy; szlachetność, hojność, wielkoduszność oraz dar rządzenia - oto powołanie kszatrii, z jego własnej płynące natury.

Bhagawadgita 18:43

Czasami za ojca warny kszatrijów uważano mędrca Angirasa (Manusmryti, III,198)[1], również wywodzeni z ramion Puruszy[2].


Przypisy edytuj

  1. Andrzej M. Kempiński: Słownik mitologii ludów indoeuropejskich. Poznań: KW SAWW, 1993, s. 32-33. ISBN 83-85066-91-8.
  2. Andrzej M. Kempiński: Słownik mitologii ludów indoeuropejskich. Poznań: KW SAWW, 1993, s. 355. ISBN 83-85066-91-8.