Kulm – morska facja dolnego karbonu (dinantu) składająca się z osadów detrytycznych (okruchowych skał niewęglanowych).

W Polsce osady kulmu występują w zapadlisku górnośląskim, strefie śląsko-morawskiej i niecce śródsudeckiej.

Bibliografia

edytuj
  • St. Krajewski (red.): Słownik stratygraficzny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1968

Zobacz też

edytuj