Kultura Dollkeim-Kovrovo

Kultura Dollkeim-Kovrovo – zwana inaczej sambijsko-natangijską. Wchodziła w skład kręgu kultur zachodniobałtyjskich. Jej stanowiska znajdowane są na terenie dzisiejszego obwodu królewieckiego, tj. na terenie Sambii, Natangii i Nadrowii.

Kultury bałtyjskie epoki żelaza

     kultura Dollkeim-Kovrovo

     grupa olsztyńska

     kultura sudowska

     grupa niemeńska

     kultura ceramiki kreskowej

     kultura miłogradzka

     kultura dniepro-dwińska

     kultura pomorska

Kulturę Dollkeim/Kovrovo można datować od końca I w. n.e. po początek VI w. n.e.

Charakterystyczne dla niej są:

  • cmentarzyska birytualne zawierające m.in. groby szkieletowe w wydrążonych kłodach
  • groby wojowników z końmi
  • groby bogato wyposażane w broń, narzędzia i ozdoby
  • w grobach w późniejszym okresie występowały rzymskie monety

Ludność kultury Dollkeim-Kovrovo była bardzo zamożna, co związane jest z handlem bursztynem, którego największe złoża znajdowały się właśnie na obszarze Sambii. Poświadczone dalekosiężne kontakty handlowe (bursztyn).

Bibliografia Edytuj