Otwórz menu główne
Kultury bałtyckie epoki żelaza

     kultura sudowska

     grupa olsztyńska

     kultura Dollkeim-Kovrovo

     grupa niemeńska

     kultura ceramiki kreskowej

     kultura miłogradzka

     kultura dniepro-dwińska

     kultura pomorska

Największy kurhan na terenie kultury sudowski w okolicy Suwałk
Kurhany w lesie
Mało znany kurhan w lesie w pobliżu wsi Jatwieź Duża

Kultura sudowska – jednostka ta zaliczana była do kręgu kultur zachodniobałtyjskich. Stanowiska tej kultury spotykane są na terenie Suwalszczyzny (Sudowia) w dorzeczu Czarnej Hańczy. Uformowała się w fazie B2/C1-C1 okresu wpływów rzymskich[1] (połowa II wieku).

Tereny te były zasiedlone przez plemiona Jaćwingów.

Ludność praktykowała szkieletowy obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzyskach. Z czasem pojawiły się szkieletowe groby pod kurhanami. W kolejnej fazie zbiorowe groby popielnicowe umieszczano również pod kurhanami.

PrzypisyEdytuj

  1. Kaczyński M., 1976. Problem zróżnicowania wewnętrznego „kultury sudowskiej” w późnym podokresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne. Kraków, z. 22, s. 253–289

BibliografiaEdytuj