Kwas tiooctowy

związek chemiczny

Kwas tiooctowy (CH3COSH) – organiczny związek chemiczny, siarkowy analog kwasu octowego.

Kwas tiooctowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C2H4OS

Inne wzory

CH3COSH

Masa molowa

76,12 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

507-09-5

PubChem

10484

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W stosunku do kwasu octowego ma nieco niższą temperaturę wrzenia (88-91,5 °C) i ma nieco wyższą moc. W syntezie organicznej jest stosowany jako nukleofilowy odczynnik wprowadzający grupę tiolową (-SH) do cząsteczki.