Kwatera (dowództwo)

miejsce, gdzie zapadają kluczowe decyzje kierownicze i koordynacyjne

Kwatera – siedziba dowództwa, np. Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH) w Mamerkach, Kwatera Dowództwa Operacyjno-Strategicznego Unii Europejskiej [1], Kwatera Główna Dowództwa 2 Korpusu[2].

W znaczeniu historycznym edytuj

W przeszłości pojęcie to oznaczało naczelne dowództwo lub dowództwo wielkiej jednostki w czasie wojny. W języku rosyjskim Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa określana jest mianem Stawka.

W Armii II Rzeczypospolitej wszystkie dowództwa od brygady wzwyż określano mianem kwatery głównej:

 • Kwatera Główna Naczelnego Wodza,
 • Kwatera Główna Armii,
 • Kwatera Główna Samodzielnej Grupy Operacyjnej,
 • Kwatera Główna Grupy Operacyjnej,
 • Kwatera Główna Dywizji,
 • Kwatera Główna Brygady.

Kwatera główna dzieliła się w polu na dwa rzuty. Do pierwszego rzutu wchodzili: dowódca, sztab, dowódcy broni (rodzajów wojsk), dowódca etapów, dowódca żandarmerii, komendant kwatery głównej oraz część oddziału sztabowego z niezbędnym aparatem gospodarczym. Do drugiego rzutu wchodzili kwatermistrz i jego sztab oraz szefowie służb.

Pododdziały obsługi i ochrony dowództwa armii (SGO) tworzyły trzeci rzut jej kwatery głównej. W skład III rzutu wchodziły następujące pododdziały:

 • kompania asystencyjna,
 • kolumna samochodów osobowych,
 • sąd polowy dla jednostek pozadywizyjnych,
 • poczta polowa,
 • pluton pieszy żandarmerii,
 • pluton karabinów maszynowych,
 • kompania gospodarcza.

Dla każdej armii (SGO) przewidziano jeden komplet pododdziałów łączności złożony z:

 • kompanii radio,
 • kompanii stacyjna,
 • kompanii telefoniczno-budowlana,
 • dwóch kompanii telefoniczno-kablowych,
 • drużyny gołębi pocztowych,
 • parku łączności.

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

 • Marian Laprus (red.): Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 187. ISBN 83-11-06229-3.
 • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom II (K – P), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1970.
 • Jan Orzechowski, Dowodzenie i sztaby. Okres międzywojenny 1918-1939, t. III, Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1980, ISBN 83-11-06533-0, OCLC 830232975.