Leokadia Oręziak

polska ekonomistka

Leokadia Oręziak z d. Osipiuk (ur. 9 września 1954 w Krzywcu)[1] – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajna i kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie[2]. Specjalistka z dziedziny finansów międzynarodowych, rynku finansowego, integracji europejskiej, finansów publicznych oraz systemu emerytalnego.

Leokadia Oręziak
Ilustracja
Witold Orłowski, Leokadia Oręziak (2015)
Data i miejsce urodzenia

9 września 1954
Krzywiec

Profesor nauk ekonomicznych
Specjalność: finanse międzynarodowe, rynki finansowe, integracja europejska, finanse publiczne, system emerytalny
Alma Mater

Szkoła Główna Planowania i Statystyki

Habilitacja

1992 – ekonomia
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesura

20 stycznia 2000

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi

Życiorys edytuj

Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS. Habilitowała się w 1992 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Integracja walutowa w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej[3]. W 2000 uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych[3]. Odbyła studia i staże zagraniczne m.in. w Université de Paris I, Centre International de Formation Européenne (Francja), Europäische Akademie Bayern (Niemcy) i Collège Universitaire d'Etudes Fédéralistes (Włochy).

Jako ekspertka Sejmu oraz instytucji rządowych przygotowywała opracowania dotyczące integracji Polski z Unią Europejską, bilansu płatniczego, kursu walutowego i budżetu państwa. Przygotowała także opinię do ustawy wprowadzającej zmiany w OFE, uchwalonej przez Sejm RP 25 marca 2011. Jej książka „OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce” uzyskała w 2014 pierwsze miejsce w konkursie Economicus na najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną.

W latach 2014–2015 była członkinią Prezydenckiej Komisji Doradczej ds. Systemu Emerytalnego w Chile (Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones), powołanej przez prezydent Chile Michelle Bachelet. Opracowana przez nią koncepcja przywrócenia w Chile publicznego repartycyjnego systemu emerytalnego jest jedną z trzech głównych koncepcji reformy tego systemu przedstawionych w raporcie Komisji, opublikowanym we wrześniu 2015.

Wybrane publikacje edytuj

W dorobku publikacyjnym L. Oręziak znajdują się m.in.:[4][5]

 • Rynek ubezpieczeniowy Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997
 • Polityka pieniężna krajów Unii Europejskiej w perspektywie Unii Gospodarczej i Walutowej, „Bank i Kredyt”, nr 6/1998.
 • Euro – nowy pieniądz. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1998 (wyd. II 2003 r.)
 • Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (wyd. II 2009)
 • Doświadczenia krajów strefy euro w zwalczaniu deficytów budżetowych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 8/2004
 • Budgetary Policy, Poland. International Economic Report, 2004/2005, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2005, s. 37–45.
 • Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/ 2005
 • Die polnische Wirtschaft auf dem Weg zur Eurozone, [w:] Das neue Polen in Europa. Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, pod red. Franz merli, Gergard Wagner, Wyd. Studien Verlag, Innsbruck, Wien, Bozen 2006, s. 341–354
 • System Rezerwy Federalnej jako bank centralny Stanów Zjednoczonych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 9/2006
 • Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Wyd. WSHiP-Elipsa, Warszawa 2007
 • Zlikwidować OFE, „Polityka” nr 5, 2010
 • Restrukturyzacja długu jako potencjalny skutek zadłużenia niektórych krajów strefy euro, „Sprawy Międzynarodowe”, kwiecień-czerwiec nr 2/2011
 • Ryzyko rozpadu strefy euro. Rola Europejskiego Banku Centralnego w łagodzeniu kryzysu zadłużenia publicznego, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2/2012
 • OFE w Polsce – produkt ekspansji globalnych instytucji finansowych, „Polityka Społeczna” nr 11–12/2012
 • Otwarte Fundusze Emerytalne – refleksje na marginesie polskiego wydania książki Mitchella Orensteina Prywatyzacja emerytur, „Ekonomista” nr 6/2012
 • Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. L. Oręziak, D. Rosati, Uczelnia Łazarskiego, 2013
 • Open pension funds in Poland: the effect of the pension privatization process, „International Journal of Management and Economics” nr 38/2013
 • OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014
 • Otwarte fundusze emerytalne – zagrożenie dla finansów publicznych i emerytur w Polsce, [w:] Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne, redakcja naukowa Stanisław Owsiak, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2015
 • Potencjalne konsekwencje TTIP, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2/2015,
 • TTIP – Transatlantyckie Partnerstwo w sprawie Handlu i Inwestycji – źródłem zagrożeń dla gospodarki i społeczeństwa, „Studia z Polityki Publicznej – Public Policy Studies” nr 4(8) 2015
 • Propuesta Global C: Reconstruyendo el Sistiema Público de Reparto en Chile – Informe Final, Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistiema de Pensiones (Global Proposal C – Rebuilding the public PAYG system in Chile – Final Report, Presidential Advisory Commission on the Pension System), Santiago de Chile, 2015[6]
 • Międzynarodowa pozycja euro, portal NBP[7]
 • Reconstruyendo el sistema público de reparto en Chile, „Palabra Publica” (Universidad de Chile) no. 2, Septiembre 2016[8][9]
 • Finanse Unii Europejskiej i strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, https://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/1179/FINANSE_UNII_EUROPEJSKIEJ_I_STREFY_EURO_Leokadia_Oreziak/
 • Prywatyzacja emerytur, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, https://ksiegarnia.pwn.pl/Prywatyzacja-emerytur,892333261,p.html
 • Pension Fund Capitalism. The Privatization of Pensions in Developed and Developing Countries. Routledge, London & New York 2022, ISBN 9781032078601 https://www.routledge.com/Pension-Fund-Capitalism-The-Privatization-of-Pensions-in-Developed-and/Oreziak/p/book/9781032078601

Odznaczenia edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b Księga SGH. Pracownicy i absolwenci – kto jest kim?. Zespół redakcyjny pod przewodnictwem Romualda Bauera (red.). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2004, s. 252-253. ISBN 83-7151-657-6.
 2. Skład osobowy (Katedra Finansów Międzynarodowych). sgh.waw.pl. [dostęp 2016-06-20].
 3. a b Prof. dr hab. Leokadia Oręziak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2008-01-15].
 4. Oręziak, Leokadia (1954-). Katalog Biblioteki Narodowej. [dostęp 2016-06-20].
 5. „Leokadia Oręziak” (publikacje i cytowania). scholar.google.pl. [dostęp 2016-06-20].
 6. Resumen Ejecutivo. Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones. comision-pensiones.cl (ISBN 978-956-358-961-0), Santiago de Chile 2015. [dostęp 2016-06-20]. (hiszp.).
 7. Międzynarodowa pozycja euro, Publikacja w portalu NBP. nbportal.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-01-05)]..
 8. Palabra Pública - N°2 2016 - Universidad de Chile [dostęp 2017-02-14].
 9. Palabra Pública, RECONSTRUYENDO EL SISTEMA PÚBLICO DE REPARTO EN CHILE – Palabra Pública [dostęp 2017-02-14].
 10. Odznaczenia dla wykładowców i pracowników SGH / Aktualności rok 2002, www.prezydent.pl, 20 listopada 2002 [dostęp 2021-03-12].